Kế hoạch đào tạo

Kế hoạch thi kết thúc học phần giai đoạn 1 kỳ chính học kỳ 2 năm học 2022-2023

Phân hiệu trường Đại học thủy lợi thông báo Kế hoạch thi kết thúc học phần giai đoạn 1 kỳ chính học kỳ 2 năm học 2022-2023, cụ thể như sau: + Kế hoạch thi cho K61,62,63,64:  Chi tiết xem tại đây Lưu ý: Lịch thi chi tiết có thể thay …

Xem thêm

Thông báo về triển khai kế hoạch Tiếng anh tăng cường học kỳ 2 năm học 2022-2023

Phân hiệu Trường Đại học Thủy Lợi thông báo về triển khai kế hoạch Tiếng Anh tăng cường học kỳ 2 năm 2022-2023 như sau: Đối tượng học Sinh viên K61, K62, K63 và K64 chưa đủ điều kiện học Tiếng Anh 1. Trong đó, điều kiện được học Tiếng …

Xem thêm

Thông báo về việc tổ chức thi chuẩn Tiếng Anh đầu ra cho trình độ đại học hệ chính quy Khóa 54 đến 60 Đợt 3 năm 2022 tại Phân hiệu

Phân hiệu trường Đại học Thủy lợi thông báo về việc kế hoạch tổ chức thi chuẩn Tiếng Anh đầu ra cho trình độ đại học hệ chính quy Đợt 2 năm 2022 tại Phân hiệu như sau: Đối tượng: Sinh viên hệ đại học chính quy từ khóa 54 …

Xem thêm

Thông báo về việc triển khai kế hoạch học phụ học kỳ 1 năm học 2022-2023 tại Phân hiệu

Thực hiện Kế hoạch năm học 2022-2023, Phân hiệu trường Đại học Thủy lợi thông báo triển khai kế hoạch học kỳ phụ học kỳ 1 năm học 2022-2023 như sau: Chi tiết xem tại đây Mẫu đơn xin mở lớp Danh sách môn mở dự kiến (cập nhật ngày  ..08/10/2022)

Xem thêm

Kế hoạch tuần sinh hoạt công dân-sinh viên đầu khóa K64 bậc Đại học chính quy

1. Lịch học tập đầu khoá – Hình thức học: trực tiếp tại các Giảng đường và Hội trường cơ sở Tp Hồ Chí Minh. – Thời gian học: từ ngày 13/10 đến ngày 16/10/2022, cụ thể như sau: Ngày Thời gian SV nhóm (*) Địa điểm Nội dung Đơn …

Xem thêm

Thông báo tổ chức ôn tập chuẩn Tiếng Anh đầu ra K61,62,63 đợt 2 năm 2022

Phân hiệu Trường Đại học Thủy lợi tổ chức các lớp ôn tập chuẩn Tiếng Anh đầu ra K61,62,63 đợt 2 năm 2022 tại Phân hiệu như sau: 1. Đối tượng: Sinh viên khóa 61,62 và khoá 63 tại Phân hiệu 2. Thời gian ôn tập: 03/10/2022-14/10/2022 (6 buổi x 3 …

Xem thêm

Thông báo triển khai kế hoạch đào tạo kỳ 1 năm 2022-2023 cho K61, 62, 63 hệ ĐHCQ tại Phân hiệu

Phân hiệu Trường Đại học Thủy lợi thông báo về việc triển khai kế hoạch đào tạo học kỳ 1 năm học 2022-2023 trình độ đại học khóa 61,62 và 63, cụ thể như sau Chi tiết xem tại đây

Xem thêm

Thông báo về việc điều chỉnh lịch học và thi khóa 62 năm học 2021-2022

Phân hiệu Trường Đại học Thủy lợi thông báo điều chỉnh lịch học và thi khóa 62 năm học 2021-2022, cụ thể như sau: Lịch học nội dung thực hành các học phần Giáo dục quốc phòng an ninh của học kỳ 1 năm học 2021-2022 chuyển từ ngày 13/06/2022 …

Xem thêm