Trang chủ / Giới thiệu / Giới thiệu tổng quan

Giới thiệu tổng quan

Chiến lược phát triển Trường Đại học Thuỷ Lợi giai đoạn 2016 – 2020 tầm nhìn 2030

I. Sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi, triết lý giáo dục: 1. Sứ mệnh:  Trường Đại học Thuỷ lợi là trường đại học công lập có sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học, phát triển và chuyển giao công nghệ tiên …

Xem thêm

Chiến lược phát triển Trường Đại học Thuỷ Lợi giai đoạn 2006 đến 2011 và tầm nhìn đến 2020

cs2tphcm

Chiến lược phát triển Trường Đại học Thuỷ lợi giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn 2030 sẽ trở thành một trong những trường đại học hàng đầu của Việt Nam, đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao, đa ngành, đa lĩnh vực; nghiên cứu khoa học, phát triển và chuyển giao công nghệ tiên tiến trong các ngành khoa học, kỹ thuật, kinh tế và quản lý, đặc biệt trong lĩnh vực thủy lợi, môi trường, phòng chống và giảm nhẹ thiên tai.

Xem thêm

Tóm tắt Chiến lược phát triển Trường Đại học Thuỷ Lợi giai đoạn 2006 – 2020

Chiến lược phát triển Trường Đại học Thủy Lợi, giai đoạn 2006 đến 2020 được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phê duyệt theo Quyết định số 1745/QĐ-BNN-TCCB ngày 15 tháng 6 năm 2006. Tóm tắt Chiến lược phát triển Trường Đại học Thuỷ Lợi giai đoạn 2006 …

Xem thêm

Chiến lược phát triển Nguồn nhân lực

Việc phát triển đội ngũ cán bộ giảng dạy và cán bộ quản lý được đặc biệt chú trọng trong Chiến lược phát triển của trường ĐH Thủy lợi 1. Cán bộ giảng dạy: Mục tiêu: Đạt các chuẩn sau đây: – Tỉ lệ cán bộ giảng dạy/sinh viên: 1:15 …

Xem thêm