Ngành Kế toán

Giới thiệu ngành Kế toán

GIỚI THIỆU NGÀNH KẾ TOÁN

I. MỤC TIÊU VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Chương trình đào tạo ngành kế toán sẽ cung cấp kiến thức cơ sở ngành như nguyên lý kế toán, kế toán quản trị, kế toán chi phí, kiểm toán,… đến các kiến thức chuyên sâu của ngành như Kế toán ngân hàng, Kế toán tài chính, Thuế, Kế toán xuất nhập khẩu, Kế toán doanh nghiệp thương mại và dịch vụ, Quản trị tài chính doanh nghiệp, Kinh doanh quốc tế,…

Sau khi tốt nghiệp sinh viên có khả năng:

– Áp dụng được các kiến thức cơ bản về kế toán, kiểm toán để lập và mô tả được các báo cáo tài chính kế toán trong doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế; phân tích được các vấn đề cơ bản trong quản trị tài chính doanh nghiệp.

– Vận dụng, phân tích và đánh giá được một số vấn đề chuyên sâu về lĩnh vực kế toán – kiểm toán của các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế; phân tích, đánh giá được qui trình kế toán của một tổ chức kinh tế; có thể lập và phân tích được báo cáo tài chính; phân tích, đánh giá được một số qui trình kiểm toán nội bộ, kiểm toán tài chính; tham gia phân tích dự báo tài chính doanh nghiệp.

– Sử dụng kiến thức thực tế, thực tập, cử nhân Kế toán có kiến thức thực tiễn về kế toán, kiểm toán; tiếp cận và hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo từng vị trí công việc được phân công.

– Vận dụng kiến thức lý thuyết và thực tiễn đã được trang bị để phân tích, tổng hợp và giải quyết một vấn đề nghiên cứu cụ thể trong lĩnh vực kế toán – kiểm toán và tài chính.

– Thời gian đào tạo: 4 năm

– Nội dung chương trình: bao gồm 130 tín chỉ trong đó có 32 tín chỉ kiến thức đại cương; 98 tín chỉ kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành kế toán.

II. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Xem chi tiết khung chương trình đào tạo: Tại đây

III. NHU CẦU LAO ĐỘNG

Bộ phận Kế toán là bộ phận then chốt của các doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế, trong mọi lĩnh vực, ngành nghề; nắm giữ và kiểm soát, quản lý tài sản cũng như toàn bộ hoạt động của đơn vị. Cho đến năm 2021, tỷ lệ việc làm của lĩnh vực kế toán tăng trưởng khoảng 25% mỗi năm, mỗi tháng nước ta có hàng nghìn doanh nghiệp được thành lập, trung bình mỗi doanh nghiệp cần 2 – 6 kế toán viên. Như vậy, cơ hội việc làm của ngành Kế toán doanh nghiệp là vô cùng rộng lớn và đa dạng.

IV. CƠ HỘI VIỆC LÀM

Sinh viên ngành Kế toán tốt nghiệp ra trường có khả năng tổ chức, thực hiện công tác kế toán tại các doanh nghiệp, đơn vị hành chính sự nghiệp, các tổ chức kinh tế, hoặc giảng dạy tại các Viện, trường, Đại học, các cơ sở đào tạo. Cụ thể:

– Chuyên viên phụ trách kế toán tại các tập đoàn, các tổng công ty, các doanh nghiệp nước ngoài, các doanh nghiệp sản xuất, thương mại, các tổ chức kinh tế khác; Kiểm toán viên, trợ lý kiểm toán viên trong các doanh nghiệp kiểm toán, chuyên viên tư vấn thuế, kiểm toán nội bộ; Chuyên viên phụ trách kế toán, kiểm toán, giao dịch ngân hàng, thuế, kiểm soát viên, thủ quỹ, tư vấn tài chính; Nhân viên môi giới chứng khoán, nhân viên quản lý dự án, nhân viên phòng giao dịch và ngân quỹ tại các tổ chức tín dụng; Kế toán trưởng, Trưởng phòng Kế toán, Quản lý tài chính; Nghiên cứu viên, Giảng viên, Thanh tra kinh tế…

– Giảng dạy tại các Viện, cơ sở đào tạo, các trường đại học, cao đẳng, trung tâm đào tạo kế toán…

Xem thêm bài viết: Ngành kế toán (2021)

V. PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN

1. Xét tuyển thẳng
2. Xét tuyển bằng kết quả thi THPT quốc gia: khối A00, A01, D01, D07
3. Xét tuyển học bạ THPT

Xem thêm bài viết: Thông tin tuyển sinh năm 2022

Xem thêm bài viết: Thông tin xét tuyển học bạ năm 2022 

Xem thêm: Tìm hiểu về ngành Kế toán tại Phân hiệu Trường Đại học Thủy lợi

Xem thêm: Cảm nhận về ngành kế toán của sinh viên năm nhất

VI. THÔNG TIN LIÊN HỆ

1. Liên hệ với số hotline tư vấn tuyển sinh: 0933 059 785
2. Liên hệ trực tiếp với các giảng viên chuyên ngành:
+ TS. Võ Thị Yên Hà: 0919 015 149
Email: vothiyenha@tlu.edu.vn
+ Th.S Đỗ Thị Thu Thủy: 0988 191 324
Email: dothithuthuy@tlu.edu.vn
+ Th.S Lữ Thị Thanh Thúy: 0984 746 678
Email: luthanhthuy@tlu.edu.vn

CÁC VIDEO CLIPS GIỚI THIỆU NGÀNH

Giới thiệu ngành Kế toán

 

 

 

Ngành Kế toán được học những gì?

 


Ngành Kế toán Trường Đại học Thủy lợi (2021)