Trang chủ / Kế toán và quản trị kinh doanh / CTĐT và Đề cương môn học

CTĐT và Đề cương môn học

Chương trình đào tạo ngành kế toán (Cập nhật tháng 8/2021)

Với mục đích nâng cao chất lượng đào tạo để đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu lao động trong môi trường toàn câu hóa, chương trình đào tạo của ngành Kế toán đã có những thay đổi cơ bản so với trước đây. Chương trình đào tạo ngành …

Xem thêm

Chương trình đào tạo ngành Logistics và quản trị chuỗi cung ứng (áp dụng từ khóa 63)

Chương trình đào tạo chuyên sâu trong lĩnh vực logistics và chuỗi cung ứng; sử dụng thành thạo ngoại ngữ và ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc; có khả năng làm việc độc lập, tự học, tự nghiên cứu, sáng tạo và kĩ năng giao tiếp tốt. Chương …

Xem thêm

Chương trình đào tạo ngành kế toán (áp dụng từ khóa 59)

Với mục đích nâng cao chất lượng đào tạo để đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu lao động trong môi trường toàn câu hóa, chương trình đào tạo của ngành Kế toán đã có những thay đổi cơ bản so với trước đây. Chương trình đào tạo hiện …

Xem thêm

Chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh (áp dụng từ khóa 60)

Với mục đích nâng cao chất lượng đào tạo để đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu lao động trong môi trường toàn câu hóa, chương trình đào tạo của ngành QTKD đã có những thay đổi cơ bản so với trước đây. Chương trình đào tạo hiện đang …

Xem thêm