Trang chủ / Kế toán và quản trị kinh doanh / Giới thiệu Bộ môn KT&QTKD

Giới thiệu Bộ môn KT&QTKD

Giới thiệu bộ môn Kế toán và Quản trị kinh doanh

BỘ MÔN KẾ TOÁN – QUẢN TRỊ KINH DOANH

Văn phòng: Phòng 109 – khu hành chính, số 2 Trường sa, P.17, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM
Email: kt_qtkd@tlu.edu.vn

GIỚI THIỆU

Bộ môn Kế toán và Quản trị kinh doanh được thành lập từ việc tách, sắp xếp và kiện toàn lại cơ cấu tổ chức Khoa kinh tế và quản lý 2017 và hiện là một trong những Bộ môn lớn nhất của Phân hiệu Trường Đại hoc Thủy Lợi.

Sứ mệnh: Là đơn vị đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và nghiên cứu khoa học về Kế toán và Quản trị kinh doanh nhằm góp phần thúc đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển của đất nước, có năng lực hội nhập khu vực và quốc tế.

Tầm nhìn: Bộ môn Kế toán và Quản trị kinh doanh phấn đấu trở thành một đơn vị đào tạo chất lượng cao và nghiên cứu khoa học có uy tín trong nhà Trường về lĩnh vực Kế toán và Quản trị kinh doanh, tiến tới được thừa nhận trong cả nước.

Mục tiêu: Áp dụng nền tảng công nghệ giáo dục 4.0 với mục tiêu giảng dạy ở mọi nơi, đảm bảo chất lượng theo quy định mà đầu ra là người sáng tạo và khởi nghiệp; Phát triển hệ thống đào tạo đa ngành trong lĩnh vực kinh tế và quản trị kinh doanh.

CHỨC NĂNG – NHIỆM VỤ

Chức năng của Bộ môn Kế toán và Quản trị kinh doanh là giảng dạy, đào tạo và nghiên cứu khoa học cho 2 chuyên ngành là Kế toán và Quản trị kinh doanh.

Nhiệm vụ của Bộ môn Kế toán và Quản trị kinh doanh là đào tạo nhân lực có trình độ đại học chuyên ngành Kế toán và Quản trị kinh doanh có thể làm việc ở các doanh nghiệp, các tổ chức và có khả năng thích nghi với môi trường cạnh tranh mang tính toàn cầu, đáp ứng cho nhu cầu phát triển và hội nhập của TPHCM nói riêng và các tỉnh lân cận.

CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ ĐỘI NGŨ CHUYÊN MÔN

Cơ cấu tổ chức của Bộ môn gồm: 01 Trưởng Bộ môn và 01 Phó trưởng Bộ môn, Bộ phận hành chính và các giảng viên. Hiện tại, với đội ngũ giảng viên tham gia giảng dạy tại Phân hiệu được đào tạo tại các quốc gia có nền giáo dục tiên tiến như Mỹ, Nhật Bản, Úc, Nga, Hàn Quốc, Đài Loan,…Sau đây là một số giảng viên tiêu biểu tham gia giảng dạy tại Phân hiệu Trường đại học Thủy Lợi gồm:

 

TT Họ và tên
Học vị Chuyên môn – LLKH
1 Hà Kiên Tân Tiến sĩ QTKD, Logistics – Lý lịch khoa học
2 Đỗ Thị Thu Thủy Thạc sĩ Kế toán – Lý lịch khoa học
3 Trần Nha Ghi Tiến sĩ QTKD, Logistics – Lý lịch khoa học
4 Lữ Thị Thanh Thúy Thạc sĩ Kế toán – Lý lịch khoa học
5 Tăng Thị Lưu Thạc sĩ QTKD, Logistics – Lý lịch khoa học
6 Nguyễn Tùng Minh Thạc sĩ Kinh tế xây dựng – Lý lịch khoa học
7 Ngô Thị Hương Thạc sĩ QTKD – Lý lịch khoa học
8 Lê Ngọc Thảo Nguyên Thạc sĩ QTKD – Lý lịch khoa học

Đội ngũ cộng tác viên tiêu biểu đến từ Trường ĐH Thủy Lợi (Hà Nội):

+ Bộ môn Kế toán gồm 19 giảng viên, trong đó có 01 Phó giáo sư, 03 tiến sĩ, 15 thạc sĩ (07 NCS trong nước, 02 NCS nước ngoài): http://fem.tlu.edu.vn/bo-mon-ke-toan/gioi-thieu-ve-bo-mon-ke-toan-va-nganh-ke-toan-126

+ Bộ môn Quản trị kinh doanh, Logistics gồm có 15 giảng viên cơ hữu bao gồm: 3 Phó Giáo sư, 3 Tiến sỹ, 7 Nghiên cứu sinh Tiến sỹ (5 trong nước, 2 ngoài nước): http://fem.tlu.edu.vn/bo-mon-trung-tam/doi-ngu-giang-vien-cua-bo-mon-quan-tri-kinh-doanh-499

+ Bộ môn kinh tế gồm 17 giảng viên, trong đó có 3 PGS.TS, 4 Tiến Sỹ, 6 Nghiên cứu sinh, 3 Thạc sỹ, 01 cử nhân: http://fem.tlu.edu.vn/bo-mon-trung-tam/doi-ngu-giang-vien-bo-mon-kinh-te-509

+ Một số giảng viên thỉnh giảng đến từ nhiều trường uy tín tại TP.HCM.

CƠ SỞ VẬT CHẤT

Tài liệu đang sử dụng trong đào tạo: 2.821 nhan đề tại Thư viện; mỗi môn học có 1 giáo trình chính, 2 tài liệu tham khảo chính. Các giáo trình chính và tài liệu tham khảo đều đang được dùng giảng dạy tại các đại học hàng đầu thế giới trong lĩnh vực quản trị.

Hệ thống phòng học khang trang hiện đại, hỗ trợ công tác học tập, giảng dạy và nghiên cứu khoa học như hệ thống thang máy, máy điều hòa, phòng thực hành nghiệp vụ, phòng máy, hệ thống ký túc xá, tập luyện thể dục thể thao đầy đủ.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Chương trình đào tạo ngành Kế toán và Quản trị kinh doanh nhằm cung ứng cho xã hội đội ngũ lao động có đủ năng lực đảm nhận các vị trí quản lý trong các ngành nghề, lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế. Chương trình được thiết kế gắn kết với thực tiễn thông qua việc liên kết, hợp tác với các doanh nghiệp, cựu sinh viên, sinh viên và chuyên gia giáo dục và thường xuyên được rà soát, điều chỉnh cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Trên cơ sở này, ngành Kế toán và Quản trị kinh doanh đều đã được kiểm định bởi trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục ĐH Quốc Gia Hà Nội năm 2018 và 2019, lần lượt đạt số điểm kiểm định: Kế toán (88/100) và Quản trị kinh doanh (90/100).

Ngành kế toán: Đào tạo các cử nhân kế toán có kiến thức cơ sở ngành như nguyên lý kế toán, kế toán quản trị, kế toán chi phí, kiểm toán,… đến các kiến thức chuyên sâu của ngành như Kế toán ngân hàng, Kế toán tài chính, Thuế, Kế toán xuất nhập khẩu, Kế toán doanh nghiệp thương mại và dịch vụ, Quản trị tài chính doanh nghiệp, Kinh doanh quốc tế,…

Tham khảo thêm về chương trình đào tạo và định hướng nghề nghiệp ngành Kế toán tại:
http://tlus.edu.vn/nganh-ke-toan-tai-phan-hieu-dai-hoc-thuy-loi/

Ngành quản trị kinh doanh: Đào tạo các cử nhân Quản trị kinh doanh có kiến thức chuyên sâu về kinh doanh và quản lý; có kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng phân tích môi trường kinh doanh, kỹ năng làm việc nhóm và kỹ năng tư duy chiến lược; sử dụng thành thạo tin học, ngoại ngữ; có năng lực làm việc trong các loại hình doanh nghiệp…

Tham khảo thêm về chương trình đào tạo và định hướng nghề nghiệp ngành Quản trị kinh doanh tại: http://tlus.edu.vn/nganh-quan-tri-kinh-doanh-tai-phan-hieu-truong-dh-thuy-loi/

Ngành Logistics: Chương trình đào tạo ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng trang bị cho người học các kiến thức đại cương (toán, xác suất thống kê, công nghệ thông tin), kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, khoa học chính trị và pháp luật ứng dụng vào việc tính toán, mô phỏng, phân tích, tổng hợp các vấn đề trong hoạt động Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng; kiến thức rộng và bao quát về kinh tế và kinh doanh; kiến thức chuyên sâu và thực tiễn về đóng gói, lưu kho, giao nhận, vận tải, bảo hiểm để giải quyết các vấn đề sản xuất kinh doanh. Sau khi tốt nghiệp, người học có khả năng tham gia lập kế hoạch và tổ chức thực hiện chức năng logistics trong doanh nghiệp như: hoạt động mua hàng, quản lý nguồn cung, quản lý các đơn hàng, kho bãi, hoạt động giao nhận, vận tải, lưu trữ, logistics điện tử và quản lý các luồng vận động trong chuỗi cung ứng của doanh nghiệp/ tổ chức.

Tham khảo thêm về chương trình đào tạo và định hướng nghề nghiệp ngành Logistics tại:
http://tlus.edu.vn/nganh-logistics-tai-phan-hieu-truong-dai-hoc-thuy-loi/

HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC – CÔNG NGHỆ

Đơn vị nghiên cứu: Nhóm nghiên cứu tiếp thị và quản trị quốc tế (IMMR); Nhóm nghiên cứu đổi mới và khởi nghiệp (IER);Nhóm nghiên cứu ứng dụng mạng xã hội ( Social tech Research Group).

Công bố khoa học quốc tế:

– Từ năm 2018 đến nay, Bộ môn có 2 bài trên các tạp chí trong Danh mục Scopus, rất nhiều bài báo đăng trên tạp chí trong nước.
– Hoạt động khoa học ứng dụng: Bộ môn đã và đang thực hiện 2 đề tài các quy trình cần có trong quản trị bộ môn của phân hiệu, 1 đề tài dịch vụ tư vấn kế toán tài chính.

Các hoạt động khoa học khác: Khuyến khích sinh viên nghiên cứu khoa học, ứng dụng khoa học công nghệ vào hoạt động của trường và doanh nghiệp.

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP CHO SINH VIÊN SAU KHI RA TRƯỜNG

Cam kết với Sinh viên về việc hỗ trợ các kiến thức và kỹ năng cần thiết nhằm triển khai các mô hình kinh doanh và khởi nghiệp thông qua Trung tâm khởi nghiệp của Phân hiệu.

Cam kết với phụ huynh, người học và xã hội: 96% sinh viên tốt nghiệp có việc làm tại TP.HCM trong vòng 12 tháng sau tốt nghiệp cũng như các tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía nam có tốc độ tăng trưởng cao nhất cả nước như Bình Dương, Đồng Nai, BRVT,… với đầy đủ các kỹ năng, kiến thức để làm việc thành công tại doanh nghiệp.

Đảm bảo tất cả các sinh viên của bộ môn có nhu cầu được đi thực tập tốt nghiệp không phí tại Úc, Newzeland, Ba Lan và sau khi tốt nghiệp làm việc tại Nhật Bản.

Đảm bảo nhiều chương trình học bổng để đào tạo sinh viên tốt nghiệp loại giỏi trở lên học sau đại học để trở thành giảng viên và/hoặc Nghiên cứu viên; cung cấp cho người học thêm cơ hội phát triển bản thân và xây dựng sự nghiệp.