Trang chủ / Khoa học cơ bản / KHCB - Công tác chuyên môn / KHCB – Đề cương môn học

KHCB – Đề cương môn học

Các môn học Bộ môn KHCB phụ trách

Đại cương là các môn dành cho SV năm nhất, năm 2 khi bắt đầu bước vào đại học. Thông thường môn đại cương gồm Triết học, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Lịch sử Đảng, Pháp luật đại cương, Toán cao cấp và một số môn đặc thù khác được …

Xem thêm