Trang chủ / Khoa học cơ bản / KHCB - Hoạt động bộ môn / KHCB – Mẫu văn bản bộ môn

KHCB – Mẫu văn bản bộ môn

Mẫu văn bản dự giờ giảng và đánh giá giảng viên

Bộ môn Khoa học cơ bản gửi tới toàn thể giảng viên mẫu biên bản dự giờ giảng và đánh giá giờ giảng của giảng viên như sau: 1. Phiếu Đánh giá giờ giảng trên lớp: xem tại đây 2. Biên bản dự giờ giảng: xem tại đây  

Xem thêm