Trang chủ / Kỹ thuật công trình / Ngành Kỹ thuật Xây dựng

Ngành Kỹ thuật Xây dựng

Giới thiệu ngành Kỹ thuật xây dựng Dân dụng và Công nghiệp

1. Giới thiệu chung

Ngành Kỹ thuật xây dựng (Xây dựng dân dụng và công nghiệp) là một trong những ngành đào tạo truyền thống, có uy tín hàng đầu của Phân hiệu Trường Đại học Thủy Lợi.

Đội ngũ cán bộ, giảng viên: Đội ngũ cán bộ, giảng viên của Ngành có trình độ chuyên môn cao, được đào tạo có chất lượng cao, là các chuyên gia giỏi, tâm huyết với nghề. Trong đó, có nhiều thầy, cô giáo là Giáo sư, Phó giáo sư, Tiến sĩ.

Nhiều thầy cô giáo đã tham gia trực tiếp thiết kế, thi công, tư vấn giám sát, quản lý dự án các công trình xây dựng lớn. Ngoài ra hiện nay nhà trường có nhiều đối tác đang cùng đồng hành giúp đáp ứng nhu cầu tuyển dụng nhân lực cho sinh viên sau khi tốt nghiệp.

Môi trường học tập: Sinh viên ngành Kỹ thuật xây dựng (Xây dựng dân dụng và công nghiệp) được trang bị nhiều kiến thức chuyên ngành làm tăng khả năng áp dụng vào thực tiến sau khi tốt nghiệp. Đội

2. Chương trình đào tạo

Thời gian đào tạo: 4,5 năm. Tổng số tín chỉ: 155 tín chỉ
Xem chi tiết chương trình đào tạo: Tại đây

Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật xây dựng (Xây dựng dân dụng và công nghiệp) gồm các môn học về lý thuyết và thực hành thuộc các khối kiến thức: Kiến thức đại cương; kiến thức cơ sở khối ngành công trình; kiến thức cơ sở ngành và kiến thức chuyên ngành.

3. Cơ hội việc làm

Sinh viên tốt nghiệp ngành Kỹ thuật xây dựng (Xây dựng dân dụng và công nghiệp) có thể làm việc tại:

+ Các đơn vị Tư vấn thiết kế, quản lý dự án; Thí nghiệm và Kiểm định chất lượng công trình; lập Dự toán, định giá xây dựng công trình;
+ Các doanh nghiệp thi công công trình: Chỉ huy trưởng công trình, Kỹ sư trưởng, Cán bộ kỹ thuật thi công;
+ Các cơ sở sản xuất suất và gia công vật liệu xây dựng;
+ Các cơ quan quản lý Nhà nước về Xây dựng như các Bộ, các Sở và các Ban quản lý dự án;
+ Các cơ sở Đào tạo và các Viện nghiên cứu chuyên ngành.

4. Cơ hội du học và các thông tin khác

Sau khi tốt nghiệp kỹ sư, người học có thể tiếp tục học nâng cao trình độ chuyên môn như: Thạc sĩ Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Thạc sĩ Quản lý xây dựng, Tiến sĩ Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Tiến sĩ Quản lý xây dựng tại Phân hiệu trường Đại học Thuỷ lợi hoặc các cơ sở đào tạo tương ứng ở trong và ngoài nước;

5. Thông tin tư vấn trực tiếp

TS. Lê Trung Phong – Email: phonglt@tlu.edu.vn, Phone: 0936030399
ThS. Nguyễn Vĩnh Sáng – email: sangnv@tlu.edu.vn, Phone: 0984881339

 

 

Bộ môn Kỹ thuật Công trình