Trang chủ / Trung tâm Thông tin – Thư viện

Trung tâm Thông tin – Thư viện

Thông báo dữ liệu của khóa học khoa học mở năm 2022

Năm 2022, Hội đồng nghiên cứu của Hà Lan (NWO) đã hợp tác với Hội đồng Nghiên cứu Na Uy (RCN) và Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ (CWTS) để tạo ra một khóa học Khoa học mở. Khóa học này cung cấp cho người học các …

Xem thêm

Giới thiệu một số nguồn tài liệu truy cập mở

Thư viện tổng hợp, giới thiệu tới bạn đọc một số nguồn tài liệu truy cập mở có giá trị, phù hợp với chương trình học tâp, giảng dạy và nghiên cứu khoa học của Trường. STT CSDL Giới thiệu Địa chỉ truy cập 1 Tạp chí Khoa học VN …

Xem thêm

CSDL Researchlife

CSDL RESEARCH4LIFE bao gồm 05 CSDL trực tuyến: AGORA, OARE, ARDI, GOALI và HINARI với nguồn tài liệu học thuật vô cùng phong phú, được dự án Hà Lan OKP tài trợ phí truy cập năm 2023. 1. AGORA – Research for Agriculture CSDL AGORA, một bộ sưu tập kỹ …

Xem thêm

Giới thiệu các Bài giảng của Bộ môn Mác–Lê trên thư viện số năm 2022

Bộ môn Mác – Lê Nin, Khoa Lý luận chính trị, Trường Đại học Thủy lợi vừa xuất bản và bổ sung trên Thư viện số 2 đầu sách bài giảng. Xin giới thiệu để giảng viên và các bạn sinh viên cùng Quý độc giả biết.

Xem thêm

Thông báo về tài khoản email của Tân sinh viên K64

Từ khóa 60, Nhà trường triển khai email cho sinh viên có dạng MSSV@e.tlu.edu.vn trên hệ thống Microsoft Office 365 trực tuyến có bản quyền cho giáo dục và thư điện tử trực tuyến dành cho sinh viên. Để nhận thông tin của mình, các sinh viên vào trang https://email.tlu.edu.vn/ …

Xem thêm

Kế hoạch phục vụ giáo trình học kỳ song song năm học 2021-2022

PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI TT THÔNG TIN – THƯ VIỆN Số… KH/PH-TTTV Tp.HCM, ngày 08 tháng 07 năm 2022 KẾ HOẠCH “phục vụ giáo trình học kỳ song song năm học 2021-2022” Căn cứ kế hoạch đào tạo và lịch học chi tiết các khóa, Trung tâm …

Xem thêm