Trang chủ / Trung tâm Thông tin - Thư viện / Hoạt động Thư viện

Hoạt động Thư viện

Thông báo dữ liệu của khóa học khoa học mở năm 2022

Năm 2022, Hội đồng nghiên cứu của Hà Lan (NWO) đã hợp tác với Hội đồng Nghiên cứu Na Uy (RCN) và Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ (CWTS) để tạo ra một khóa học Khoa học mở. Khóa học này cung cấp cho người học các …

Xem thêm

Giới thiệu một số nguồn tài liệu truy cập mở

Thư viện tổng hợp, giới thiệu tới bạn đọc một số nguồn tài liệu truy cập mở có giá trị, phù hợp với chương trình học tâp, giảng dạy và nghiên cứu khoa học của Trường. STT CSDL Giới thiệu Địa chỉ truy cập 1 Tạp chí Khoa học VN …

Xem thêm

CSDL Researchlife

CSDL RESEARCH4LIFE bao gồm 05 CSDL trực tuyến: AGORA, OARE, ARDI, GOALI và HINARI với nguồn tài liệu học thuật vô cùng phong phú, được dự án Hà Lan OKP tài trợ phí truy cập năm 2023. 1. AGORA – Research for Agriculture CSDL AGORA, một bộ sưu tập kỹ …

Xem thêm

Kế hoạch phục vụ giáo trình học kỳ song song năm học 2021-2022

PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI TT THÔNG TIN – THƯ VIỆN Số… KH/PH-TTTV Tp.HCM, ngày 08 tháng 07 năm 2022 KẾ HOẠCH “phục vụ giáo trình học kỳ song song năm học 2021-2022” Căn cứ kế hoạch đào tạo và lịch học chi tiết các khóa, Trung tâm …

Xem thêm

Thăm và trao đổi kinh nghiệm với Đại học Kinh tế Tp.HCM (UEH)

Ngày 21/4/2022, Đoàn công tác của Trường Đại học Thủy lợi và Phân hiệu phía nam đã đến thăm và trao đổi kinh nghiệm về Thư viện và công tác kiểm định chất lượng giáo dục tại Đại học Kinh tế Tp.HCM (UEH) Đại diện đoàn công tác của Trường …

Xem thêm