Tổ chức Thư viện

Giới thiệu Trung tâm Thông tin – Thư viện

TRUNG TÂM THÔNG TIN – THƯ VIỆN

Tại Tp.HCM: Phòng 102 – khu giảng đường, số 2 Trường sa, P.17, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM
Điện thoại: 028.38408120 – Email: thongtinthuvien@tlu.edu.vn

Tại Bình Dương: Phòng 202 – khu hành chính
Điện thoại: 0274.3748619Email: thongtinthuvien@tlu.edu.vn

 

CHỨC NĂNG

Tham mưu, giúp việc cho Ban Giám đốc về các mặt công tác:

– Công tác thông tin thư viện;

– Công tác phục vụ độc giả;

– Công tác phát triển công nghệ thông tin; khai thác thiết bị hạ tầng mạng máy tính và internet.

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

1. Giám đốc Trung tâm

Giám đốc Trung tâm: Lê Trung Thành
Điện thoại: 028-3840-8120
Email: letrungthanh@tlu.edu.vn

– Giúp Ban Giám đốc về công tác Thư viện; Phục vụ hoạt động giảng dạy, học tập, đào tạo, nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ và quản lý của nhà trường thông qua việc sử dụng, khai thác các loại tài liệu có trong thư viện.

– Giúp Ban Giám đốc về định hướng phát triển, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý và các hoạt động giảng dạy, học tập, đào tạo, nghiên cứu khoa học, thư viện điện tử, triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ của nhà trường.

– Tham mưu và giúp Ban Giám đốc về định hướng công tác truyền thông đa phương tiện; Biên tập nội dung website và các kênh thông tin khác qua mạng internet.

2. Khối nghiệp vụ thư viện

Phụ trách: Nguyễn Thị Vân Nga – Điện thoại: 0907096827 – Email: nga_tvcs2@tlu.edu.vn

– Tổ chức và quản lý công tác Thư viện. Thực hiện mọi khâu nghiệp vụ của sách từ khi mua về đến khi lên giá sách;
– Lên kế hoạch và thực hiện việc bổ sung giáo trình, tài liệu tham khảo, báo, tạp chí phục vụ độc giả (bao gồm cán bộ, giảng viên, cộng tác viên, nghiên cứu sinh, học viên, sinh viên);
– Lập kế hoạch, tổ chức quản lý và bảo quản sách cho các kho Giáo trình, Kho tham khảo và Ngoại văn;
– Kết hợp với Thư viện Đại học Thủy Lợi xây dựng cơ sở dữ liệu sách, biên mục kho, lập và dán mã vạch kho sách, cập nhật dữ liệu trên phần mềm Aleph;
– Kết hợp với Thư viện Đại học Thủy Lợi theo dõi tiến độ, tham gia biên tập và làm thủ tục xuất bản cho các giáo trình, bài giảng phục vụ giảng dạy và học tập;
– Kiểm kê, thống kê kho sách hàng năm;
– Đề xuất và làm thủ tục thanh lý sách cũ.

3. Khối phục vụ giáo trình

Phụ trách 1: Nguyễn Thị Vân Nga – Điện thoại: 0907096827 – Email: nga_tvcs2@tlu.edu.vn
Phụ trách 2: Lê Thị Nga – Điện thoại: 0983810281 – Email: lenga@tlu.edu.vn

– Kết hợp với Ban Đào tạo &CTSV lập tương quan môn học hàng kỳ;
– Lên kế hoạch phục vụ mượn/trả mỗi đầu và cuối kỳ để nâng cao hiệu quả phục vụ;
– Phục vụ mượn/trả giáo trình cho sinh viên các khóa;
– Lập kế hoạch tu bổ định kỳ nhằm đảm bảo có đầy đủ giáo trình phục vụ sinh viên;
– Cung cấp giáo trình, bài giảng, sách tham khảo cho các lớp cao học và các lớp xa trường mà Cơ sở 2 đảm nhận giảng dạy và các lớp chuyên đề có nhu cầu.

4. Khối phục vụ bạn đọc

Phụ trách: Lê Thị Nga – Điện thoại: 0983810281 – Email: lenga@tlu.edu.vn

– Kiểm tra thông tin ra/vào của bạn đọc;
– Chỉ dẫn cho độc giả sử dụng các dịch vụ Thư viện, vị trí các bộ phận;
– Là nơi tiếp nhận thông tin, yêu cầu của độc giả, trợ giúp, hướng dẫn độc giả cách tra cứu thông tin bằng phần mềm Aleph và kho tài liệu trực tuyến trên Web Opac;
– Cung cấp tài liệu khoa học kỹ thuật thủy lợi phục vụ cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên học tập, tham khảo, làm đồ án tốt nghiệp, luận văn tốt nghiệp và nghiên cứu khoa học;
– Quản lý, tu bổ, lưu trữ, đóng tập các đầu báo, tạp chí thuộc chuyên ngành mà nhà trường đang đào tạo và các lĩnh vực giải trí, kinh tế, xã hội, khoa học, công nghệ;
– Phục vụ tài liệu tham khảo cho sinh viên học tập tại phòng đọc, độc giả có nhu cầu đọc tại chỗ hay mượn tài liệu về nhà trong thời hạn 1 tuần;
– Quản lý, khai thác cơ sở vật chất, thiết bị an ninh tại các phòng đọc.
– Thống kê số lượng bạn đọc, lượt đọc, đầu sách báo được mượn, đọc nhiều hàng kỳ.

5. Khối thông tin thư viện

– Kết hợp với Thư viện Đại học Thủy Lợi quản lý cơ sở dữ liệu phần mềm Aleph; Lưu trữ, nhập và xuất dữ liệu phần mềm định kỳ;
– Cùng Thư viện Đại học Thủy Lợi, các khoa, bộ môn, giảng viên, cộng tác viên… xây dựng giáo trình điện tử, quản lý và định hướng đưa vào sử dụng;
– Thường xuyên cập nhật tin tức, thông tin sách, giáo trình, tiêu chuẩn quy phạm mới… kịp thời giới thiệu cho bạn đọc tại chỗ và đăng tải trên website, fanpage;
– Biên tập nội dung, tổ chức các lớp giới thiệu Thư viện, hướng dẫn thực tập nghiệp vụ thư viện, sử dụng phần mềm Aleph; Giới thiệu giáo trình, bài giảng, tiêu chuẩn quy phạm… cho sinh viên khóa mới;
– Tư vấn đầu tư thiết bị và ứng dụng công nghệ thông tin, phần mềm thư viện vào công tác quản lý thư viện, phục vụ giáo trình, tài liệu.

6. Khối tin học, kỹ thuật mạng và website

Phụ trách: Nguyễn Đức Anh – Điện thoại: 0898150664 – Email: nguyenducanh@tlu.edu.vn

– Quản lý hệ thống mạng và máy tính tại Cơ sở 2, đảm bảo được vận hành liên tục;
– Quản lý hoạt động của các phòng máy tính thực hành, các máy tính tra cứu tại phòng đọc;
– Quản lý kỹ thuật các trang Website và Fanpage của Cơ sở 2. Thường xuyên có bài giới thiệu sách, tài liệu, quy chuẩn tiêu chuẩn; đưa bài giảng của các bộ môn lên trang web;
– Sửa chữa những hư hỏng nhỏ, bảo dưỡng định kỳ các thiết bị tin học và thiết bị an ninh;
– Hỗ trợ các bộ phận khác sử dụng các thiết bị phần cứng và phần mềm;
– Tư vấn đầu tư trang thiết bị, phát triển công nghệ thông tin và phần mềm ứng dụng trong công tác quản lý, đào tạo, nghiên cứu khoa học;
– Quản lý, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống mạng máy tính và máy tính; Tư vấn thiết kế và xây dựng hệ thống mạng nội bộ.

QUY TRÌNH LÀM VIỆC TỔNG HỢP

Xem chi tiết: Quy trình làm việc tổng hợp

TRUNG TÂM THÔNG TIN – THƯ VIỆN