CSDL Researchlife

CSDL RESEARCH4LIFE bao gồm 05 CSDL trực tuyến: AGORA, OARE, ARDI, GOALI và HINARI với nguồn tài liệu học thuật vô cùng phong phú, được dự án Hà Lan OKP tài trợ phí truy cập năm 2023.

CSDL AGORA, một bộ sưu tập kỹ thuật số nổi bật về lĩnh vực thực phẩm, nông nghiệp, khoa học môi trường và các ngành khoa học xã hội liên quan với hơn 3000 tạp chí cho 106 quốc gia.
Địa chỉ truy cập: https://agora.research4life.org/
CSDL OARE, cung cấp các tài liệu nghiên cứu về nhiều lĩnh vực, bao gồm công nghệ sinh học, thực vật học, biến đổi khí hậu, sinh thái học, năng lượng học, hóa môi trường, kinh tế môi trường, kỹ thuật và quy hoạch môi trường, luật môi trường và chính sách môi trường, môn khoa học về chất độc môi trường và ô nhiễm môi trường, địa lý học, địa chất học, thuỷ học, khí tượng học, hải dương học, quy hoạch đô thị, động vật học, và nhiều lĩnh vực khác.
Địa chỉ truy cập: https://portal.research4life.org/
ARDI, nguồn tài liệu học thuật miễn phí ở nhiều lĩnh vực Khoa học Công nghệ. Hiện có 17 nhà xuất bản nằm trong chương trình ARDI đã cung cấp quyền truy cập miễn phí cho trên 10.000 tạp chí, cho 107 quốc gia đang phát triển trên toàn thế giới.
Địa chỉ truy cập: https://ardi.research4life.org/
CSDL GOALI, cho phép truy cập trực tuyến các tạp chí khoa học, ấn phẩm và cơ sở dữ liệu ở hơn 115 quốc gia có thu nhập thấp và trung bình.
Địa chỉ truy cập: https://portal.research4life.org/
CSDL HINARI, một trong những bộ sưu tập lớn nhất thế giới về lĩnh vực y sinh học và sức khoẻ, với hơn 12.700 tạp chí (với 30 Ngôn ngữ khác nhau), trên 24.900 sách điện tử và trên 70 nguồn thông tin khác từ các cơ sở y tế của hơn 100 quốc gia, khu vực và vùng lãnh thổ.
Địa chỉ truy cập: https://portal.research4life.org/
Hiện nay Thư viện Phân hiệu đã xin cấp phép dải IP tại Phân hiệu được truy cập vào cơ sở dữ liệu (CSDL) Research4life và Springer. Tài khoản và mật khẩu để sử dụng các CSDL RESEARCH4LIFE sẽ được Thư viện Phân hiệu cung cấp cho Quý thầy, cô có nhu cầu tra cứu.
* Lưu ý: Chỉ có 01 tài khoản dùng chung duy nhất cho toàn trường. Đây là tài khoản và mật khẩu không được công khai trên bất kỳ trang web nào và chỉ được sử dụng bởi các cán bộ, giảng viên của Phân hiệu Trường Đại học Thủy lợi (người dùng được ủy quyền).
Người dùng được ủy quyền sẽ có quyền truy cập không hạn chế vào phiên bản trực tuyến của các CSDL trên, tùy thuộc vào giới hạn được liệt kê bên dưới liên quan đến việc tải xuống, in, gói khóa học, cung cấp tài liệu, phí tài liệu và truy cập từ xa.
Người dùng được ủy quyền có thể tải xuống và lưu vào bộ nhớ kỹ thuật số cục bộ với số lượng hạn chế các bài báo hoặc chương từ bất kỳ một tạp chí hoặc cuốn sách nào,( không được vượt quá 15% ấn bản hay sách). Không được phép tải xuống toàn bộ số tạp chí hoặc sách cũng như không cung cấp công khai tài liệu đã tải xuống.
Người dùng được ủy quyền hoặc những người được tổ chức cho phép dùng có thể in bản sao duy nhất của các bài báo và các chương sách từ Tài liệu để sử dụng hoặc nghiên cứu cho mục đích cá nhân của họ,( không được vượt quá 15% ấn bản hay sách). Không được phép in toàn bộ số sách hoặc tạp chí. Người được tổ chức cho phép dùng của các Tổ chức không phải là văn phòng sáng chế chỉ có thể sao chép cho mục đích cá nhân và phi thương mại.
Giảng viên cũng có thể tạo các bản sao ở dạng in hoặc kỹ thuật số của Tài liệu, được đặt trong kho lưu trữ điện tử do Tổ chức thiết lập để sinh viên truy cập trong các khóa học cụ thể, lưu trữ trên một mạng an toàn mà chỉ có thể truy cập được đối với Người dùng được ủy quyền và phải được xóa vào cuối học kỳ khi kết thúc khóa học.
Trong mọi trường hợp, người dùng không được sửa đổi, điều chỉnh, thay đổi hoặc tạo bất kỳ sản phẩm phái sinh nào từ Tài liệu của Nhà xuất bản, không được tải lên hoặc đăng (lên trang web công khai hoặc ở nơi khác) hoặc thêm vào Tài liệu của Nhà xuất bản theo bất kỳ cách nào.

Bài Viết Khác

Thông báo tuyển dụng ngành Công nghệ thông tin

Thông báo tuyển dụng giảng viên ngành Công nghệ thông tin