Trang chủ / Đào Tạo và Công tác sinh viên / Công tác sinh viên / Chế độ - Chính sách / Danh sách khóa 62 đăng ký và được xét ở ký túc xá HK2 năm học 2021-2022

Danh sách khóa 62 đăng ký và được xét ở ký túc xá HK2 năm học 2021-2022

Danh sách khóa 62 Đăng ký và được xét duyệt ở ký túc xá học kỳ 2 năm học 2021 – 2022 (ký túc xá Bịnh Dương)

Chi tiết xem tại3. K62 – BD 28012022

Bài Viết Khác

CSDL Researchlife

CSDL RESEARCH4LIFE bao gồm 05 CSDL trực tuyến: AGORA, OARE, ARDI, GOALI và HINARI với …