Trang chủ / Đào Tạo và Công tác sinh viên / Đào tạo / Đại học chính quy / Kế hoạch đào tạo / Kế hoạch tuần sinh hoạt công dân-sinh viên đầu khóa K64 bậc Đại học chính quy

Kế hoạch tuần sinh hoạt công dân-sinh viên đầu khóa K64 bậc Đại học chính quy

  1. 1. Lịch học tập đầu khoá

– Hình thức học: trực tiếp tại các Giảng đường và Hội trường cơ sở Tp Hồ Chí Minh.

– Thời gian học: từ ngày 13/10 đến ngày 16/10/2022, cụ thể như sau:

Ngày Thời gian SV nhóm (*) Địa điểm Nội dung Đơn vị phụ trách
Thứ 5
(13/10/2022)
8h00-9h30 S25-64NNA,
S25-64LG1
HT 202 – Tình hình an ninh trật tự, an toàn trên không gian mạng – PA03, CA Tp. HCM
S25-64CX,
S25-64GT
401-SG – Giới thiệu quy chế đào tạo;
– Hướng dẫn sinh viên đăng ký môn học
–  Ban ĐT&CTSV
9h45-11h15 S25-64LG2,
S25-64KT
HT 202 – Tình hình an ninh trật tự, an toàn trên không gian mạng – PA03, CA Tp. HCM
S25-64QT 401-SG – Giới thiệu quy chế đào tạo;
– Hướng dẫn sinh viên đăng ký môn học
–  Ban ĐT&CTSV
14h00-15h30 S25-64NNA,
S25-64LG1
HT 202 – Giới thiệu quy chế đào tạo;
– Hướng dẫn sinh viên đăng ký môn học
–  Ban ĐT&CTSV
15h45-17h15 S25-64LG2,
S25-64KT
HT 202 – Giới thiệu quy chế đào tạo;
– Hướng dẫn sinh viên đăng ký môn học
–  Ban ĐT&CTSV
Thứ 6
(14/10/2022)
8h00-9h30 S25-64C,
S25-64N, ,
S25-64CTN,
S25-64TMDT
HT 202 – Giới thiệu chế độ chính sách và công tác sinh viên
– Công tác nội, ngoại trú, BHYT
– Công tác thư viện
– Ban ĐT&CTSV
– Ban TC-HC-QT
– Trung tâm TT-TV
9h45-11h15 S25-64CT,
S25-64QLXD,
S25-64CNTT
14h00-15h30 S25-64NNA,
S25-64LG1
HT 202 – Giới thiệu chế độ chính sách và công tác sinh viên
– Công tác nội, ngoại trú, BHYT
– Công tác thư viện
– Ban ĐT&CTSV
– Ban TC-HC-QT
– Trung tâm TT-TV
15h45-17h15 S25-64LG2,
S25-64KT
Thứ 7
(15/10/2022)
8h00-9h30 S25-64C,
S25-64N, ,
S25-64CTN,
S25-64TMDT
HT 202 – Tình hình an ninh trật tự, an toàn trên không gian mạng – PA03, CA Tp. HCM
S25-64CX,
S25-64GT
401-SG – Giới thiệu chế độ chính sách và công tác sinh viên
– Công tác nội, ngoại trú, BHYT
– Công tác thư viện
– Ban ĐT&CTSV
– Ban TC-HC-QT
– Trung tâm TT-TV
9h45-11h15 S25-64CT,
S25-64QLXD,
S25-64CNTT
HT 202 – Tình hình an ninh trật tự, an toàn trên không gian mạng – PA03, CA Tp. HCM
S25-64QT 401-SG – Giới thiệu chế độ chính sách và công tác sinh viên
– Công tác nội, ngoại trú, BHYT
– Công tác thư viện
– Ban ĐT&CTSV
– Ban TC-HC-QT
– Trung tâm TT-TV
Thứ 7
(15/10/2022)
14h00-15h30 S25-64C,
S25-64N, ,
S25-64CTN,
S25-64TMDT
HT 202 – Giới thiệu quy chế đào tạo;
– Hướng dẫn sinh viên đăng ký môn học
–  Ban ĐT&CTSV
S25-64CX,
S25-64GT
401-SG – Tình hình an ninh trật tự, an toàn trên không gian mạng – PA03, CA Tp. HCM
15h45-17h15 S25-64CT,
S25-64QLXD,
S25-64CNTT
HT 202 – Giới thiệu quy chế đào tạo;
– Hướng dẫn sinh viên đăng ký môn học
–  Ban ĐT&CTSV
S25-64QT 401-SG – Tình hình an ninh trật tự, an toàn trên không gian mạng – PA03, CA Tp. HCM
Chủ nhật
(16/10/2022)
8h00-9h30 S25-64CX HT 202 – Bộ môn và cố vấn học tập, giáo viên chủ nhiệm gặp mặt tân sinh viên ngành Kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Kỹ thuật xây dựng công trình thủy, Công nghệ kỹ thuật xây dựng, Quản lý xây dựng
– Biên chế bán cán sự lớp
–  BM Kỹ thuật công trình
– Ban ĐT&CTSV
S25-64GT
9h45-11h15 S25-64C 401-SG
S25-64CT 402-SG
S25-64QLXD 402-SG
S25-64CNTT HT 202 – Bộ môn và cố vấn học tập, giáo viên chủ nhiệm gặp mặt tân sinh viên ngành Công nghệ thông tin
– Biên chế bán cán sự lớp
–  BM Công nghệ thông tin
– Ban ĐT&CTSV
14h00-15h30 S25-64N 401-SG – Bộ môn và cố vấn học tập, giáo viên chủ nhiệm gặp mặt tân sinh viên ngành Kỹ thuật tài nguyên nước, Kỹ thuật cấp thoát nước
– Biên chế bán cán sự lớp
–  BM Kỹ thuật TNN&MT
– Ban ĐT&CTSV
S25-64CTN
S25-64NNA 402-SG – Bộ môn và cố vấn học tập, giáo viên chủ nhiệm gặp mặt tân sinh viên ngành Ngôn ngữ anh
– Biên chế bán cán sự lớp
–  BM Khoa học cơ bản
– Ban ĐT&CTSV
 1710/2022 ÷ 24/10/2022 Sinh viên đi học theo thời khóa biểu
Thứ 3
(25/10/2022)
8h00-10h00 K64 Tiền sảnh
Khu GĐ
Khai giảng năm học 2022 – 2023

Ghi chú: Lịch gặp mặt sinh viên các lớp khối ngành Kinh tế: S25-64KT; S25-64LG1,2; S25-64QT; S25-64TMDT vào ngày 23/10/2022 theo thông báo riêng của bộ môn Kế toán và Quản trị kinh doanh.

  1. 2. Lịch đăng ký học kỳ 1 (2022 – 2023)

– Thời gian đăng ký học thử: từ 9h00 đến 17h00 ngày 14/10/2022

– Thời gian đăng ký học chính thức: từ 10h00 ngày 15/10/2022 đến 23h00 ngày 16/10/2022.

– Số điện thoại hỗ trợ sinh viên đăng ký học (trong giờ hành chính): 0283.58.410.608

Danh sách môn mở cho các ngành K64 tại Phân hiệu xem tại đây

Bài Viết Khác

CSDL Researchlife

CSDL RESEARCH4LIFE bao gồm 05 CSDL trực tuyến: AGORA, OARE, ARDI, GOALI và HINARI với …