Trang chủ / Công nghệ thông tin / Ngành AI (Trí Tuệ Nhân Tạo) và DS (Khoa Học Dữ Liệu) trong Đại học Thủy Lợi học những gì?

Ngành AI (Trí Tuệ Nhân Tạo) và DS (Khoa Học Dữ Liệu) trong Đại học Thủy Lợi học những gì?

Giới thiệu sơ lược về ngành AI và DS: các môn học qua các học kì

Ngành AI và DS học những gì ?

Tên ngành: Trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu

Thời gian đào tạo: 4 năm, chia làm 8 học kỳ

Tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo: 140 tín chỉ,

Bài Viết Khác

Làm thế nào để khai phá dữ liệu một cách hiệu quả?

Về cơ bản, Data Mining hay khai phá dữ liệu là việc xử lý, nhận biết các xu hướng từ các thông tin dữ liệu để có thể đưa ra quyết định hoặc đánh giá. Cùng tìm hiểu đề tài này nhé!