Trang chủ / Đào Tạo và Công tác sinh viên / Công tác sinh viên / Quy chế đào tạo / Quy chế đào tạo và các quy định hiện hành của Trường Đại học Thủy lợi

Quy chế đào tạo và các quy định hiện hành của Trường Đại học Thủy lợi

Số hiệu Ngày ban hành Văn bản Nội dung
1226/QĐ-ĐHTL 13-09-2021 Quy chế đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Thủy lợi Tải về
617/QĐ-ĐHTL 23-05-2014 Quy định tổ chức thi kết thúc học phần môn học đối với bậc đào tạo Đại học, Cao đẳng và Liên thông hệ chính quy và vừa làm vừa học của Trường Đại học Thủy lợi Tải về
1597 /QĐ-ĐHTL  07-08-2019 Quy định về chuẩn đầu ra ngoại ngữ, điều kiện miễn học/ thi và công nhận điểm tương đương các học phần Tiếng Anhtrong chương trình đào tạo trình độ đại học chính quy của Trường Đại học Thủy lợi Tải về
785 /QĐ-ĐHTL  01-03-2016 Quy định về công nhận điểm tương đương các học phần Tiếng Anh đối với sinh viên từ khoá 54 hệ đại học chính quy trở về sau Tải về
1038/QĐ-ĐHTL 16-07-2021 Quy định về đào tạo chương trình môn học Giáo dục thể chất của Trường ĐHTL Tải về
1305/QĐ-ĐHTL

 

1215/QĐ-ĐHTL

01-08-2013

 

11-08-2020

Quy định về Học phần tốt nghiệp trình độ Đại học, Cao đẳng & Liên thông hệ chính quy và hệ vừa làm vừa học theo hệ thống tín chỉ tại Trường ĐHTL

Quyết định điều chỉnh điều kiện được làm Đồ án, Khóa luận TN áp dụng cho sinh viên khoa Kinh tế và Quản lý, Công nghệ thông tin

Tải về

 

Tải về

1687/QĐ-ĐHTL 18-08-2016 Quy định ban hành Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện Tải về
1656/QĐ-ĐHTL 10-08-2016 Quyết định ban hành Quy định về xét khen thưởng & kỷ luật Tải về
525 /QĐ-ĐHTL 12-05-2021 Quy định về xét, cấp Học bổng khuyến khích học tập và  Học bổng chính sách tại Trương ĐHTL Tải về
770/QĐ-ĐHTL 22-06-2020 Quyết định về thu học phí, chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và trợ cấp xã hội đối với sinh viên đại học, cao đẳng và liên thông cao đẳng lên đại học hệ chính quy của Trường Đại học Thuỷ lợi Tải về
599 /QĐ-ĐHTL 20-05-2014 Nội quy học tập trên giảng đường Tải về
1496/QĐ-ĐHTL 21-12-2009 Quy định về thực hiện nếp sống văn hóa học đường Tải về

 

 

 

 

Bài Viết Khác

Quyết định số 335/QĐ-ĐHTL ngày 12/2/2014: Ban hành Quy chế Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ, viên chức của Trường Đại học Thủy lợi

Quyết định ban hành Quy chế Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ, viên chức của Trường Đại học Thủy lợi.