Trang chủ / Trung tâm Thông tin - Thư viện / Hoạt động Thư viện / Giới thiệu một số nguồn tài liệu truy cập mở

Giới thiệu một số nguồn tài liệu truy cập mở

Thư viện tổng hợp, giới thiệu tới bạn đọc một số nguồn tài liệu truy cập mở có giá trị, phù hợp với chương trình học tâp, giảng dạy và nghiên cứu khoa học của Trường.
STT CSDL Giới thiệu Địa chỉ truy cập
1 Tạp chí Khoa học VN trực tuyến – VJOL Hiện có 137 tạp chí khoa học VN, đăng tải dữ liệu toàn văn dưới định dạng PDF. https://vjol.info.vn/
2 Thư viện học liệu mở VN (VOER) Học liệu mở có nội dung phong phú, có thể sử dụng, tái sử dụng và truy nhập miễn phí. https://voer.edu.vn/
3 CSDL Luận án Tiến sĩ VN Tất cả các luận án tiến sĩ được nộp lưu chiểu tại Thư viện Quốc gia VN. http://luanan.nlv.gov.vn/
4 Các văn bản pháp luật của Việt Nam Các VBPL, TCVN, dự thảo pháp luật. http://thuvienphapluat.vn/​
5 CSDL quốc gia về văn bản luật Toàn bộ các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hợp nhất trên toàn quốc. http://vbpl.vn/ 
6 Directory of Open Access Books – DOAB Sách khoa học truy cập mở theo nhiều chủ đề. https://www.doabooks.org/
7 Directory of Open Access Journals – DOAJ Gồm khoảng 9.436 tạp chí truy cập mở thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. https://doaj.org/
8 Open access Thesis and Dissertation – OATD Các luận án, luận văn truy cập mở được xuất bản trên toàn thế giới http://oatd.org
9 World Wide Science Cổng thông tin KH giúp tìm kiếm trên 90 cơ sở dữ liệu khoa học quốc tế. https://worldwidescience.org/
10 DSpace@MIT Kho tài liệu số các bài báo, báo cáo kỹ thuật, luận văn của MIT. http://dspace.mit.edu/
11 ArXiv CSDL các bài báo khoa học trong các lĩnh vực toán học, vật lý, khoa học máy tính, sinh học định lượng và thống kê http://www.ArXiv.org
12 IntechOpen Hơn 6.200 cuốn sách, 3 tạp chí truy cập Mở về sức khỏe con người, môi trường và công nghệ. https://www.intechopen.com/

nguồn: http://lib.tlu.edu.vn/

Bài Viết Khác

Thông báo tuyển dụng ngành Công nghệ thông tin

Thông báo tuyển dụng giảng viên ngành Công nghệ thông tin