Trang chủ / Đào Tạo và Công tác sinh viên / Đào tạo / Đại học chính quy / Thông báo điểm thi GDQP-AN (Học phần 1,2) Khóa 62

Thông báo điểm thi GDQP-AN (Học phần 1,2) Khóa 62

Nhà trường thông báo đến tất cả các bạn sinh viên điểm thi GDQP-AN do Trung tâm GDQP-AN Quân đoàn 4 cung cấp.

Điểm kiểm tra 1 tiết Học phần 1: Xem tại đây

Điểm kết thúc học phần 1: Xem tại đây

Điểm kết thúc học phần 2: Xem tại đây

Mọi thắc mắc các bạn gửi về địa chỉ mail: khaothics2@tlu.edu.vn (CC: phuoc868qpan@gmail.com) trước ngày 16/02/2022. Sau thời gian này, mọi thắc mắc về điểm đều không được giải quyết.

Quân đoàn 4 sẽ tổ chức cho những SV hoãn thi do gặp sự cố vào ngày  thi ngày 19/02 như sau:

7h-7h50 kiểm tra 1 tiết học phần 1,

8h-9h20 kiểm tra kết thúc học phần 1,

9h30-10h50 kiểm tra kết thúc học phần 2.

Sinh viên hoãn thi đăng ký về địa chỉ mail khaothics2@tlu.edu.vn (CC: phuoc868qpan@gmail.com) trước 16h ngày 17/02/2022.

Trân trọng thông báo.

Bài Viết Khác

CSDL Researchlife

CSDL RESEARCH4LIFE bao gồm 05 CSDL trực tuyến: AGORA, OARE, ARDI, GOALI và HINARI với …