Trang chủ / Đào Tạo và Công tác sinh viên / Công tác sinh viên / Chế độ - Chính sách / Thông báo về mua bảo hiểm y tế bổ sung năm học 2021-2022

Thông báo về mua bảo hiểm y tế bổ sung năm học 2021-2022

Để đảm bảo thực hiện lộ trình BHYT toàn dân, học sinh, sinh viên là đối tượng bắt buộc phải tham gia BHYT. Nhà trường thông báo đến toàn thể sinh viên các lớp K60, K61, K62, K63 về việc thu BHYT năm học 2021 – 2022 đợt bổ sung như sau:

1.      Mức phí thu BHYT: 423.000 đồng/sv(Bốn trăm hai mươi ba nghìn đồng).

2.      Thời hạn sử dụng thẻ: 09 tháng (từ 01/04/2022 đến hết 31/12/2022).

3.      Thời gian thực hiện thu Bảo hiểm: Từ ngày 17/02/2022 đến ngày 09/03/2022.

4.      Phương thức thu: Lớp trưởng/lớp phó các lớp triển khai và chịu trách nhiệm thu tiền Bảo hiểm của từng sinh viên theo biểu mẫu nhận tại phòng Văn thư.

5.      Địa điểm nộp tiền và danh sách thu:

–       Nộp tiền tại Ban Tài vụ (Trường Sa) trong các ngày: 10-11/03/2022.

–       Nộp danh sách thu tại Phòng Văn thư. Cô Chuyên: 096 161 3237

Tham gia BHYT là nghĩa vụ và quyền lợi của mỗi sinh viên, vì vậy Nhà trường yêu cầu 100% sinh viên phải tham gia Bảo hiểm y tế. Sinh viên nào cố tình không tham gia BHYT Nhà trường sẽ có hình thức kỷ luật theo quy định hiện hành.

Ghi chú: Ngoài những sinh viên tham gia BHYT tại trường hạn thẻ BHYT đến hết ngày 31/12/2022 thì sinh viên đã được cấp thẻ BHYT theo hộ gia đình, địa phương…(thẻ còn thời hạn) không phải tham gia BHYT tại trường yêu cầu photo thẻ BHYT nộp kèm theo danh sách

Chi tiết xem tạiThông báo BHYT đợt bổ sung năm 2021-2022

Bài Viết Khác

CSDL Researchlife

CSDL RESEARCH4LIFE bao gồm 05 CSDL trực tuyến: AGORA, OARE, ARDI, GOALI và HINARI với …