Trang chủ / Đào Tạo và Công tác sinh viên / Đào tạo / Đại học chính quy / Kế hoạch đào tạo / Thông báo tổ chức ôn tập chuẩn Tiếng Anh đầu ra K61,62,63 đợt 2 năm 2022

Thông báo tổ chức ôn tập chuẩn Tiếng Anh đầu ra K61,62,63 đợt 2 năm 2022

Phân hiệu Trường Đại học Thủy lợi tổ chức các lớp ôn tập chuẩn Tiếng Anh đầu ra K61,62,63 đợt 2 năm 2022 tại Phân hiệu như sau:

1. Đối tượng: Sinh viên khóa 61,62 và khoá 63 tại Phân hiệu

2. Thời gian ôn tập: 03/10/2022-14/10/2022 (6 buổi x 3 tiết/ buổi);

– Lớp 1: Tiết 13,14,15 các ngày 03/10 (Thứ 2); 05/10 (Thứ 4); 10/10 (Thứ 2);
12/10/2022 (Thứ 4) và tiết 7,8,9 các ngày 08/10 (Thứ 7); 09/10/2022 (Chủ nhật);
– Lớp 2: Tiết 13,14,15 các ngày 04/10 (Thứ 3); 06/10 (Thứ 5); 11/10(Thứ 3);
13/10/2022 (Thứ 5) và tiết 10,11,12 các ngày 08/10 (Thứ 7); 09/10/2022 (Chủ nhật);

3. Kế hoạch đăng ký ôn tập:

– Đăng ký học ôn tại link sau:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeNLG4ea94d9vjNbBkBAEqbhfSg1nlu4KCQLK1e63QbCvl4Pw/viewform
– Thời gian đăng ký học ôn từ 26/9/2022 đến 30/9/2022
– Những sinh viên đã đăng ký học ôn tại đợt 1 năm 2022 sẽ được chuyển lệ phí và danh sách sang đợt 2 năm 2022.

4. Lệ phí ôn tập: 600.000đ/1 sinh viên.

Sinh viên nộp về Ban Tài vụ qua tài khoản ngân hàng trước ngày 09/10/2022, chi tiết tài khoản như sau:
Phân hiệu Trường Đại học Thủy Lợi tại tỉnh Bình Dương
Số tài khoản:
0181003450068 – Ngân hàng Vietcombank Nam Sài Gòn
Nội dung chuyển khoản: Mã sinh viên_Họ và tên_Lớp_LPOTB1_K1_22-23

Xem chi tiết thông báo tại ĐÂY

Bài Viết Khác

CSDL Researchlife

CSDL RESEARCH4LIFE bao gồm 05 CSDL trực tuyến: AGORA, OARE, ARDI, GOALI và HINARI với …