Trang chủ / Đào Tạo và Công tác sinh viên / Đào tạo / Đại học chính quy / Kế hoạch đào tạo / Thông báo triển khai kế hoạch đào tạo kỳ 1 năm 2022-2023 cho K61, 62, 63 hệ ĐHCQ tại Phân hiệu

Thông báo triển khai kế hoạch đào tạo kỳ 1 năm 2022-2023 cho K61, 62, 63 hệ ĐHCQ tại Phân hiệu

Phân hiệu Trường Đại học Thủy lợi thông báo về việc triển khai kế hoạch đào tạo học kỳ 1 năm học 2022-2023 trình độ đại học khóa 61,62 và 63, cụ thể như sau

Chi tiết xem tại đây

Bài Viết Khác

CSDL Researchlife

CSDL RESEARCH4LIFE bao gồm 05 CSDL trực tuyến: AGORA, OARE, ARDI, GOALI và HINARI với …