Trang chủ / Đào Tạo và Công tác sinh viên / Đào tạo / Thạc sĩ trong nước / Lịch học Cao học / Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ đơt 2 năm 2017 tại Cơ sở 2 – ĐHTL

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ đơt 2 năm 2017 tại Cơ sở 2 – ĐHTL

Ban Đào tạo và CTSV thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ đơt 2 năm 2017 tại Cơ sở 2 – ĐHTL

Chi tiết file đính kèm: 190 – TB – DHTL – CS2

  • Phụ lục 1

Quy định các ngành đúng, phù hợp, gần và môn thi tuyển đối với các chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường Đại học Thủy Lợi

Chi tiết: Phu_luc_1_CH_dot 2_2017

  • Phụ lục 2

Danh mục các môn thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2017

Chi tiết: Phu_luc_2_CH_dot 2_2017

Biên tập

Ban Đào tạo & Công tác sinh viên

 

Bài Viết Khác

CSDL Researchlife

CSDL RESEARCH4LIFE bao gồm 05 CSDL trực tuyến: AGORA, OARE, ARDI, GOALI và HINARI với …