Trang chủ / Đào Tạo và Công tác sinh viên / Đào tạo / Thạc sĩ trong nước / Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2022

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2022

Phân hiệu Trường Đại học Thủy Lợi thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2022 theo định hướng ứng dụng các ngành:

– Kỹ thuật xây dựng công trình thủy;

– Kỹ thuật xây dựng;

– Kỹ thuật cấp thoát nước;

– Quản lý xây dựng;

– Quản lý kinh tế.

Thông tin chi tiết thông báo: xem tại đây

Phụ lục đính kèm:

– Phụ lục 1. Quy định ngành đúng, phù hợp, gần với ngành đăng ký dự tuyển: xem tại đây

– Phụ lục 2. Thang điểm xét tuyển trình độ thạc sĩ: xem tại đây

– Phụ lục 3. Bảng tham chiếu quy đổi điểm ngoại ngữ: xem tại đây

– Phụ lục 4. Mẫu phiếu đăng ký xét tuyển và lý lịch: xem tại đây

Bài Viết Khác

CSDL Researchlife

CSDL RESEARCH4LIFE bao gồm 05 CSDL trực tuyến: AGORA, OARE, ARDI, GOALI và HINARI với …