Trang chủ / Đào Tạo và Công tác sinh viên / Đào tạo / Đại học chính quy / Kế hoạch đào tạo / Thông báo về việc điều chỉnh lịch học và thi khóa 62 năm học 2021-2022

Thông báo về việc điều chỉnh lịch học và thi khóa 62 năm học 2021-2022

Phân hiệu Trường Đại học Thủy lợi thông báo điều chỉnh lịch học và thi khóa 62 năm học 2021-2022, cụ thể như sau:

  1. Lịch học nội dung thực hành các học phần Giáo dục quốc phòng an ninh của học kỳ 1 năm học 2021-2022 chuyển từ ngày 13/06/2022 đến ngày 26/06/2022 sang bắt đầu từ 12/04/2022 đến ngày 23/04/2022.
  2. Lịch thi kết thúc học phần giai đoạn 1 học kỳ 2 năm học 2021-2022 chuyển từ ngày 12/04/2022 đến 23/04/2022 sang bắt đầu từ ngày 25/04/2022 đến ngày 07/05/2022.
  3. Điều chỉnh lịch học giai đoạn 2 học kỳ 2 năm học 2021-2022 lùi lại 2 tuần, bắt đầu từ ngày 09/05/2022 đến ngày 26/06/2022

Chi tiết thông báo xem tại đây.

Bài Viết Khác

CSDL Researchlife

CSDL RESEARCH4LIFE bao gồm 05 CSDL trực tuyến: AGORA, OARE, ARDI, GOALI và HINARI với …