Trang chủ / Đào Tạo và Công tác sinh viên / Công tác sinh viên / Học phí - Học bổng / Thông báo về việc thu học phí học học kỳ 2 đợt 12 năm học 2021 – 2022 và tổng nợ các học kỳ trước

Thông báo về việc thu học phí học học kỳ 2 đợt 12 năm học 2021 – 2022 và tổng nợ các học kỳ trước

Phân hiệu Trường Đại học Thủy lợi thông báo thời hạn thu học phí học kỳ 2 năm học 2021 – 2022 và tổng nợ các học kỳ trước đối với sinh viên tại Phân hiệu

1. Thời hạn nộp tiền vào tài khoản ATM: Sinh viên nộp tiền vào tài khoản đến hết ngày 20/06/2022;
2. Thời hạn quét học phí tại Ngân hàng
Ngân hàng quét vào các ngày 21/06 đến hết ngày 22/06/2022;
3. Phương thức
Sinh viên khóa 59, 60, 61, 62, 63 hệ đại học chính quy chuyển tiền vào tài khoản Ngân hàng Vietcombank, học phí sẽ tự động trừ trong tài khoản của sinh viên khi đến hạn đóng học phí theo thông báo của Nhà trường (Tiền phải có trong tài khoản bằng tiền học phí phải đóng trong kỳ +50.000đ tiền duy trì thẻ);

Chi tiết thông báo xem tại đây

Bài Viết Khác

CSDL Researchlife

CSDL RESEARCH4LIFE bao gồm 05 CSDL trực tuyến: AGORA, OARE, ARDI, GOALI và HINARI với …