Trang chủ / Đào Tạo và Công tác sinh viên / Đào tạo / Đại học chính quy / Kế hoạch đào tạo / Thông báo về việc tổ chức thi chuẩn Tiếng Anh đầu ra cho trình độ đại học hệ chính quy Khóa 54 đến 60 Đợt 3 năm 2022 tại Phân hiệu

Thông báo về việc tổ chức thi chuẩn Tiếng Anh đầu ra cho trình độ đại học hệ chính quy Khóa 54 đến 60 Đợt 3 năm 2022 tại Phân hiệu

Phân hiệu trường Đại học Thủy lợi thông báo về việc kế hoạch tổ chức thi chuẩn Tiếng Anh đầu ra cho trình độ đại học hệ chính quy Đợt 2 năm 2022 tại Phân hiệu như sau:

  1. Đối tượng: Sinh viên hệ đại học chính quy từ khóa 54 đến khóa 60
  2. Thời gian thi: Dự kiến 10/12-11/12/2022;
  3. Kế hoạch đăng ký thi:
  • Thời gian đăng ký dự thi: 21/11/2022-27/11/2022;
  • Hình thức đăng ký dự thi: Sinh viên đăng ký dự thi tại http://dangky.tlu.edu.vn, chức năng đăng ký nguyện vọng đợt học 10 học kỳ 1 năm 2022-2023;
  • Nhà trường sẽ thông báo số báo danh, phòng thi vào tài khoản đăng ký học cá nhân trước 17h ngày 05/12/2022.
  1. Hình thức thi: Trắc nghiệm hoàn toàn, trả lời vào phiếu trả lời trắc nghiệm và chấm bằng máy 3 kỹ năng Nghe, Đọc, Viết.
  2. Quy trình thi: + Kỹ năng đọc, viết: 40 phút

+ Kỹ năng nghe: 10 phút

+ Kỹ năng nói: 5 – 7 phút

  1. Lệ phí dự thi: 200.000 đồng/ 1 sinh viên. Sinh viên nộp qua tài khoản ngân hàng từ ngày 28/11/2022-02/12/2022, nhà trường sẽ quét lệ phí vào ngày 03/12-04/12/2022, kết thúc thời gian trên những sinh viên không nộp lệ phí sẽ bị xóa tên khỏi danh sách dự thi.

Xem chi tiết thông báo tại ĐÂY

Bài Viết Khác

CSDL Researchlife

CSDL RESEARCH4LIFE bao gồm 05 CSDL trực tuyến: AGORA, OARE, ARDI, GOALI và HINARI với …