Trang chủ / Đào Tạo và Công tác sinh viên / Đào tạo / Thạc sĩ trong nước / Lịch học Cao học / Tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ đơt 2 năm 2016 tại Cơ sở 2 – ĐHTL

Tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ đơt 2 năm 2016 tại Cơ sở 2 – ĐHTL

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI

CƠ SỞ 2

——

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————oOo———————

Số:  346  /TB/ĐHTL-CS2                   TP Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 07 năm 2016

 

THÔNG BÁO

TUYẾN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ  ĐỢT 2 NĂM 2016

 

 • Căn cứ Quy chế Đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
 • Căn cứ theo thông báo số 1166/TB-ĐHTL ngày 25/11/2015 của trường Đại học Thủy lợi về kế hoạch tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2016.
 • Căn cứ theo thông báo số 612/TB-ĐHTL-CS2 ngày 01/12/2015 của Cơ sở 2 – Đại học Thủy lợi về kế hoạch tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ tại Cơ sở 2 năm 2016

Cơ sở 2 – Đại học Thủy lợi thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2016 (khóa 24 đợt 2) tại Cơ Sở 2 như sau:

 1. Các chuyên ngành đào tạo thạc sĩ

Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ tại Cơ sở 2 dự kiến gồm 6 chuyên ngành sau:

STT Chuyên ngành Mã số
1 Kỹ thuật xây dựng công trình thủy 60580202
2 Địa kỹ thuật xây dựng 60580204
3 Quản lý xây dựng 60580302
4 Kỹ thuật tài nguyên nước

(Quy hoạch và quản lý tài nguyên nước,

Tưới tiêu cho cây trồng)

60580212
5 Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (Cấp thoát nước) 60580210
6 Công nghệ thông tin 60480201

 

 1. Hình thức và thời gian đào tạo

2.1. Hình thức đào tạo: Tập trung

2.2. Thời gian đào tạo: 1,5 năm

 

 1. Điều kiện dự thi

3.1. Về văn bằng

 1. a) Đã tốt nghiệp đại học đúng ngành hoặc phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự thi (xem Phụ lục 1);
 2. b) Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần với chuyên ngành dự thi phải học bổ sung kiến thức trước khi dự thi (danh mục các ngành đúng, ngành gần và ngành phù hợp với chuyên ngành dự thi xem tại Phụ lục của thông báo này).

3.2. Có lý lịch bản thân rõ ràng (không trong thời gian bị thi hành kỷ luật từ cảnh cáo trở lên)

3.3. Có đủ sức khoẻ để học tập.

3.4. Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định của Nhà Trường.

 1. Môn thi tuyển

4.1. Thi tuyển 3 môn: hai môn của chuyên ngành (tuỳ theo chuyên ngành dự thi trong Phụ lục 2 kèm theo) và môn Tiếng Anh.

4.2. Các trường hợp sau được miễn thi môn tiếng Anh:

a) Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài, được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định hiện hành.

b) Có bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiên tiến theo Đề án của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đào tạo chương trình tiên tiến ở một số trường đại học của Việt Nam hoặc bằng kỹ sư chất lượng cao (PFIEV) được ủy ban bằng cấp kỹ sư (CTI, Pháp) công nhận, có đối tác nước ngoài cùng cấp bằng.

c) Có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ tiếng Anh.

d) Có 1 trong các chứng chỉ ngoại ngữ:

– Đối với các chuyên ngành học bằng tiếng Việt: Thí sinh có 1 trong các chứng chỉ ngoại ngữ trong thời hạn 2 năm từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày đăng ký dự thi được cấp bởi một trong các cơ sở IIG Việt Nam, Bristish Council, IDP Việt Nam, Cambridge ESOL Việt Nam và được cấp bởi một cơ sở được Bộ giáo dục Đào tạo cho phép hoặc công nhận đạt trình độ tối thiểu theo bảng quy đổi sau:

 Tiếng Anh

Cấp độ (CEFR) IELTS TOEFL TOEIC Cambridge Exam BEC BULATS Khung Châu Âu
3/6 (Khung VN) 4.5 450  PBT 133  CBT   45   iBT 450 Preliminary PET Business Preliminary 40 B1

(Các điểm số nêu trên là điểm tối thiểu cần đạt được)

Một số tiếng khác

Cấp độ (CEFR) tiếng Nga tiếng Pháp tiếng Đức tiếng Trung tiếng  Nhật
3/6 (Khung VN) TRKI 1 DELF B1

TCF niveau 3

B1

ZD

HSK cấp độ 3 JLPT  N4

 

e) Đối với thí sinh có các chứng chỉ quốc tế không thông dụng khác, Nhà trường sẽ xem xét và gửi đến Bộ Giáo dục và Đào tạo cho ý kiến về việc quy đổi tương đương.

f) Đạt chứng chỉ tiếng Anh B1(hoặc tương đương cấp độ 3/6 khung Năng lực ngoại ngữ 6 Bậc dùng cho Việt Nam) trong các kỳ thi tiếng Anh theo đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 do các đơn vị được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép tổ chức thi và sử dụng ngân hàng đề thi tiếng Anh thống nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo Thông báo số 1690/TB-BGD&ĐT ngày 10/12/2013.

Lưu ý: Các bằng và bảng điểm đại học và thạc sĩ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng tốt nghiệp và nộp kèm theo văn bản công nhận của cục Khảo thí và KĐCL giáo dục, Bộ Giáo dục và đào tạo (Trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp được quy định tại văn bản hợp nhất số 21/VBHN- BGDĐT ngày 16/6/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

 1. Đối tượng và chính sách ưu tiên

5.1. Đối tượng:

a) Người có thời gian công tác liên tục từ 2 năm trở lên (tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi) tại các địa phương được quy định là Khu vực 1 trong Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành. Trong trường hợp này, thí sinh phải có quyết định tiếp nhận công tác hoặc điều động, biệt phái công tác của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền;

b) Th­ương binh, ng­ười hư­ởng chính sách như­ th­ương binh;

c) Con liệt sĩ;

d) Anh hùng lực lư­ợng vũ trang, anh hùng lao động;

đ) Người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú từ 2 năm trở lên ở địa phương được quy định tại Điểm a;

e) Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học, được Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt, học tập do hậu quả của chất độc hoá học.

5.2 Các loại giấy tờ phải nộp cùng hồ sơ để hưởng chính sách ưu tiên (bản sao có công chứng)

a) Hợp đồng lao động, quyết định tiếp nhận hoặc điều động đi công tác của cấp có thẩm quyền và xác nhận của UBND cấp phường, xã về việc cơ quan đó đặt chủ sở tại địa bàn được ưu tiên (yêu cầu đối với đối tượng a).

b) Thẻ thương binh, bệnh binh hoặc các loại giấy tờ liên quan (yêu cầu đối với đối tượng b,c, d)

c) Chứng minh thư nhân dân hoặc giấy khai sinh; hộ khẩu và xác nhận cảu UBND cấp phường xã nơi thí sinh cư trú ( yêu cầu đối với đối tượng đ).

d) Giấy khai sinh hoặc hộ khẩu, quyết định của UBND cấp tỉnh công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong lao động, học tập do hậu quả của chất độc hóa học đối với

người bị nhiễm chất độc hóa học đối với người bị nhiễm chất độc hóa học yêu cầu đối với đối tượng e).

5.3. Chính sách ưu tiên:

a) Người dự thi thuộc đối tượng ưu tiên (bao gồm cả người thuộc nhiều đối tượng ưu tiên) được cộng vào kết quả thi mười điểm cho môn ngoại ngữ (thang điểm 100) nếu không thuộc diện được miễn thi ngoại ngữ theo quy định của Quy chế này và cộng một điểm (thang điểm 10) cho một trong hai môn thi còn lại.

b) Người thuộc nhiều đối tượng ưu tiên chỉ được hưởng chế độ ưu tiên của một đối tượng.

    6. Hồ sơ đăng ký dự thi

 • Đơn xin dự thi: điền đầy đủ thông tin theo mẫu chung của trường
 • Bản sao hợp lệ (công chứng nhà nước): Bằng tốt nghiệp đại học và Bảng điểm đại học
 • Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan hoặc chính quyền địa phương(nếu là thí sinh tự do)
 • Công văn cử đi dự thi của cơ quan quản lý có thẩm quyền quyết định nhân sự (nếu có)
 • Giấy chứng nhận đủ sức khỏe để học tập của một bệnh viện đa khoa
 • Các giấy tờ pháp lý về đối tượng ưu tiên (nếu có)
 • 02 ảnh cỡ 4×6 và 2 bì thư dán tem, ghi rõ địa chỉ người nhận để trường gửi giấy báo thi.
 • Khai sinh (có công chứng)
 1. Lệ phí

 • Lệ phí xét duyệt hồ sơ: 100.000 đ/hồ sơ
 • Lệ phí dự thi: 120.000 đ/môn thi
 1. Thời gian nhận hồ sơ, ôn tập, học chuyển đổi và thi tuyển

 • Nhận hồ sơ dự thi: Từ 01/07/2016 đến 12/08/2016. Riêng các thí sinh thuộc ngành gần với chuyên ngành dự thi thì phải nộp bằng và bảng điểm trước ngày 29/07/2016.
 • Tổ chức ôn thi dự kiến đầu tháng 08/2016 đến giữa tháng 09/2016
 • Kế hoạch học và thi chuyển đổi : 01/08/2016 đến 15/08/2015
 • Thời gian, địa điểm thi tuyển: 24, 25/09/2016tại Cơ sở 2- Trường Đại học Thủy lợi- Số 2 Trường Sa- Phường 17- Quận Bình Thạnh- TP Hồ Chí Minh.

Lưu ý:

 • Trước ngày thi 3 tuần Nhà trường gửi giấy báo dự thi cho các thí sinh và niêm yết danh sách thí sinh dự thi tại Cơ sở 2 – ĐHTL, đồng thời đăng tải trên Website: tlu.edu.vn.

 • Nếu có sai sót về : Họ tên, ngày tháng năm sinh, đối tượng ưu tiên, chuyên ngành đăng ký dự thi… Thí sinh phải thông báo với Ban ĐT&CTSV để kịp thời sửa chữa những sai sót trước khi thi.
 • Trường hợp do địa chỉ không rõ ràng, thí sinh không nhận được giấy báo dự thi, thí sinh có thể xem danh sách dự thi, phòng thi, số báo danh và lịch thi tuyển sinh tại Ban ĐT&CTSV hoặc trên Website. Khi đi thi thí sinh phải mang theo chứng minh thư nhân dân.
 • Sau ngày thi 30 ngày Nhà trường thông báo danh sách kết quả thí sinh trúng tuyển trên Website: tlu.edu và niêm yết kết quả thi tại Ban ĐT&CTSV.
 • Khóa học dự kiến được khai giảng vào tháng 11/2016.

Phát hành và nhận hồ sơ tại: Bộ phận Sau đại học và tiếp sinh viên – Ban Đào tạo và QLSV; Cơ sở 2 trường Đại học Thủy lợi. Địa chỉ: số 2 Trường Sa, P. 17, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM (ĐT: 083.5140608).

Thí sinh cập nhật các thông báo mới nhất về kỳ thi tại website: http://cs2.tlu.edu.vn/

Cơ sở 2 – Đại học Thủy lợi trân trọng thông báo.

 

Nơi nhận:

–  Ban Giám đốc (để b/c)

–  Các đơn vị thuộc Cơ sở 2

–  Các cơ quan, trường ĐH, cao đẳng…

–  Trang Web Cơ sở 2

–  Lưu VT, ĐT&CTSV

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. Giám đốc

(Đã ký)

 

 

PGS. TS Nguyễn Đăng Tính

 

   

 

PHỤ LỤC 1

Quy định các ngành đúng, phù hợp, gần và môn thi tuyển đối với các chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường Đại học Thủy Lợi (Phu-luc-1-CS2-dot 2-2016)

PHỤ LỤC 2

Danh mục các môn thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2016 (Phu-luc-2-CS2-dot 2-2016)

Biên tập

Ban Đào tạo & Công tác sinh viên

Bài Viết Khác

Danh sách dự thi chuẩn đầu ra tiếng anh B1 trình đô Thạc sĩ đợt 1 năm 2022

Ban Đào tạo và CSTV thông báo Danh sách dự thi chuẩn đầu ra tiếng anh …