Trang chủ / Cam kết đảm bảo chất lượng / Khảo thí / Quy định về công tác Khảo thí

Quy định về công tác Khảo thí

Nhằm thống nhất việc tổ chức đánh giá và quản lý kết quả học tập của sinh viên/học viên trong toàn trường; đảm bảo sự công bằng, chặt chẽ và khách quan trong công tác đánh giá quá trình học tập và rèn luyện của sinh viên/học viên, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường. Nhà trường ban hành Quy định về công tác khảo thí, nội dung quy định liên quan tới trách nhiệm của các cá nhân và đơn vị về qui trình tổ chức thi, chấm thi, chấm phúc khảo; quản lý điểm quá trình, điểm thi, bài thi và lưu trữ bài thi.

Nội dung chi tiết: tại đây

Bài Viết Khác

Kế hoạch thi kết thúc học phần giai đoạn 1 học kỳ 2 năm học 2021-2022 tại Phân hiệu

Phân hiệu Trường Đại học Thủy lợi trân trọng thông báo đến quý thầy, cô …