Chuẩn đầu ra và CTĐT

Thông báo về việc tổ chức thi chuẩn Tiếng Anh đầu ra cho ĐHCQ khóa 61, 62 và khóa 63 đợt 2 năm 2022

Phân hiệu Trường đại học Thủy lợi thông báo kế hoạch tổ chức thi chuẩn Tiếng Anh đầu ra cho trình độ đại học hệ chính quy khóa 61, 62 và khóa 63 đợt 2 năm 2022 như sau: 1. Đối tượng: Sinh viên hệ đại học chính quy khóa …

Xem thêm

Thông báo tổ chức thi chuẩn Tiếng Anh đầu ra cho trình độ đại học hệ chính quy khóa 61,62 đợt 1 năm 2022 tại Phân hiệu

Sinh viên hệ đại học chính quy khóa 61 và khóa 62. Thời gian thi: ngày 18 và 19/06/2022.

Xem thêm

Quy định chuẩn đầu ra Công nghệ thông tin đối với sinh viên ĐHCQ, VLVH tuyển sinh từ năm học 2021-2022

Quyết định này Quy định về chuẩn đầu ra công nghệ thông tin đối với sinh viên trình độ đại học của Trường Đại học Thủy lợi. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và được áp dụng đối với các khóa tuyển sinh trình độ đại học …

Xem thêm

Thông báo về việc tổ chức ôn và thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh tại Phân hiệu

Phân hiệu trường Đại học Thủy lợi thông báo về kế hoạch tổ chức ôn và thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh đối với hệ đại học chính quy Đợt 2 năm 2021 như sau: 1. Đối tượng: Sinh viên hệ đại học chính quy từ khóa 54 đến khóa …

Xem thêm

Chuẩn đầu ra, Chương trình đào tạo trình độ đại học, cao đẳng hệ chính quy cho các khóa K61

Danh mục các ngành đào tạo trình độ đại học, cao đẳng hệ chính quy TT Tên ngành Chuẩn đầu ra Mô tả chương trình Khung chương trình A Đào tạo Kỹ sư (4.5 năm) 1 Kỹ thuật xây dựng Xem chi tiết Xem chi tiết Xem chi tiết 2 …

Xem thêm

Chương trình đào tạo khung trình độ đại học hệ chính quy theo học chế tín chỉ (Khóa 62)

Chương trình đào tạo khung trình độ đại học hệ chính quy theo học chế tín chỉ các ngành tại Phân hiêu Đại học Thủy Lợi - Năm 2020 (Áp dụng cho Khóa 62 trở về sau)

Xem thêm