Trang chủ / Đào Tạo và Công tác sinh viên / Đào tạo / Thạc sĩ trong nước / Lịch học Cao học / Kế hoạch ôn thi Tiếng Anh xét tuyển đầu vào cao học đợt 1 năm 2022

Kế hoạch ôn thi Tiếng Anh xét tuyển đầu vào cao học đợt 1 năm 2022

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                PHÂN HIỆU                                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

         Số  45  TB/ĐHTL-PH

                                                       Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 06 năm 2022

 

    THÔNG BÁO

Kế hoạch ôn thi Tiếng Anh xét tuyển đầu vào cao học đợt 1 năm 2022

Phân hiệu trường Đại học Thủy lợi thông báo kế hoạch ôn thi đầu vào Tiếng Anh trình độ B1 khung Châu Âu cho thí sinh xét tuyển cao học đợt 1 năm 2022 như sau:

Tổ chức ôn thi: từ 09/07/2022 đến 21/07/2022

– Thời lượng 10 buổi: vào các buổi tối, ngày thứ 7 và chủ nhật

– Số lớp ôn thi: dự kiến 03 lớp (30-45 học viên/lớp) ); 02 lớp tại TPHCM và 01 lớp tại Bình Dương.

– Nộp học phí ôn thi: 1.500.000 đồng từ 29/06/2022 đến 09/07/2022 tại Ban Tài vụ hoặc chuyển khoản tới tài khoản ngân hàng của Phân hiệu theo thông tin như sau:

Ngân hàng: Vietcombank – Đông Sài Gòn; Số tài khoản: 1016479336

Chủ tài khoản: Phân hiệu Trường Đại học Thủy Lợi tại Tỉnh Bình Dương

(thí sinh ghi rõ nội dung: họ tên – LPOTB1)

 

Lưu ý:

– Thí sinh thường xuyên cập nhật thông tin trên website của Phân hiệu: http://tlus.edu.vn

– Thí sinh lưu lại biên lai nộp học phí ôn thi, lệ phí dự thi để kiểm tra, đối chiếu

 

 

Nơi nhận:

– Ban Giám đốc (để b/c);

– Các Ban, BM, TT;

– Website, học viên;

– Lưu VT, ĐT&CTSV.

KT. GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký)

 

PGS.TS Nguyễn Đăng Tính

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm:

onb1caohocdot1_2022

Lưu ý: Danh sách cụ thể từng lớp sẽ được cập nhật khi kết thúc đăng ký. Thí sinh chú ý thường xuyên theo dõi trên website.

Bài Viết Khác

CSDL Researchlife

CSDL RESEARCH4LIFE bao gồm 05 CSDL trực tuyến: AGORA, OARE, ARDI, GOALI và HINARI với …