Trang chủ / Tư vấn tuyển sinh / Tư vấn tuyển sinh 2018 / Thông báo tuyển sinh hệ đại học chính quy năm 2018

Thông báo tuyển sinh hệ đại học chính quy năm 2018

Trường Đại học Thủy Lợi thông báo tuyển sinh hệ đại học chính quy năm 2018.

1. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước

2. Chỉ tiêu tuyển sinh

2.1. Đào tạo tại cơ sở chính Hà Nội (Học toàn thời gian tại Hà Nội): Xem tại website: http://www.tlu.edu.vn
Tổng chỉ tiêu: 3120

2.2. Đào tạo tại Thành phố Hồ Chí Minh (Mã trường: TLS)
Tổng chỉ tiêu: 580

TT Mã ngành Tên ngành Chỉ tiêu Tổ hợp xét tuyển
1 TLS101 Kỹ thuật xây dựng công trình thuỷ 70 A00, A01, D01, D07
2 TLS104 Kỹ thuật xây dựng 70 A00, A01, D01, D07
3 TLS113 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 60 A00, A01, D01, D07
4 TLS111 Công nghệ kỹ thuật xây dựng 60 A00, A01, D01, D07
5 TLS102 Kỹ thuật tài nguyên nước 50 A00, A01, D01, D07
6 TLS107 Kỹ thuật cấp thoát nước 60 A00, A01, D01, D07
7 TLS106 Công nghệ thông tin 70 A00, A01, D01, D07
8 TLS403 Kế toán 70 A00, A01, D01, D07
9 TLS402 Quản trị kinh doanh 70 A00, A01, D01, D07

Ghi chú:
+ Mã tổ hợp A00: Toán, Vật lý, Hóa học
+ Mã tổ hợp A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh
+ Mã tổ hợp D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh
+ Mã tổ hợp D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

3. Phương thức xét tuyển

3.1. Xét tuyển thẳng dựa vào kết quả học tập THPT cho các đối tượng: Học sinh đạt giải nhất, nhì cấp Tỉnh/Thành phố, học sinh học các trường chuyên và học sinh có học lực loại giỏi 3 năm THPT tốt nghiệp năm 2018.

3.1.1. Đối tượng

– Học sinh đạt giải nhất, nhì cấp Tỉnh/Thành phố một trong các môn thuộc tổ hợp xét tuyển của Nhà trường và tốt nghiệp THPT năm 2018.
– Học sinh học các trường chuyên và tốt nghiệp THPT năm 2018.
– Học sinh có học lực loại giỏi 3 năm lớp 10, 11, 12 và tốt nghiệp THPT năm 2018.

3.1.2. Nguyên tắc xét tuyển

Tuyển thẳng vào tất cả các ngành theo thứ tự ưu tiên từ  1 đến 4 dưới đây, điểm xét tuyển lấy từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu cho xét tuyển thẳng. Điểm xét tuyển được xác định theo công thức sau:

ĐXT = (ĐTB lớp 10 + ĐTB lớp 11 + ĐTB lớp 12 + ĐƯT)
(Trong đó, ĐXT: Điểm xét tuyển; ĐTB: Điểm trung bình; ĐƯT: Điểm ưu tiên).

Ưu tiên 1: Thí sinh đạt giải nhất, nhì cấp Tỉnh/Thành phố một trong các môn thuộc tổ hợp xét tuyển của Nhà trường.
Ưu tiên 2: Thí sinh học và tốt nghiệp năm 2018 ở các trường THPT chuyên thuộc một trong các lớp chuyên: Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Tiếng Anh, riêng ngành Kỹ thuật hóa học và Kỹ thuật môi trường ưu tiên các lớp chuyên Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Tiếng Anh, Sinh học.
Ưu tiên 3: Thí sinh học và tốt nghiệp năm 2018 ở các trường THPT chuyên.
Ưu tiên 4: Thí sinh là học sinh có học lực loại giỏi 3 năm lớp 10, lớp 11, lớp 12 và tốt nghiệp năm 2018.

3.1.3. Hồ sơ xét tuyển thẳng và thời gian nộp

– Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của Trường ĐHTL.
– Bản sao công chứng học bạ THPT hoặc giấy chứng nhận điểm trung bình 3 năm học THPT (nếu tốt nghiệp năm 2018).
– Hai phong bì đã dán tem và ghi rõ tên, địa chỉ liên lạc, điện thoại, 2 ảnh chân dung cỡ 4×6.
– Thời gian nộp hồ sơ: Nộp tại trường Đại học Thủy Lợi; Cơ sở 2 – Đại học Thủy Lợi (hoặc chuyển phát nhanh qua bưu điện) từ ngày 20/05/2018 đến 16/07/2018.

3.1.4. Thời gian thông báo kết quả xét tuyển thẳng

– Nhà  trường công bố kết quả  trúng  tuyển xét  tuyển  thẳng trước 17h ngày 18/7/2018.
Thí sinh nộp 1 bộ hồ sơ có thể đăng ký xét tuyển thẳng nhiều ngành của Trường. Nếu thí sinh đã trúng tuyển theo nguyện vọng xếp trên thì sẽ không được xét các nguyện vọng tiếp theo.
Xác nhận nhập học đối với  thí sinh  trúng  tuyển  theo diện xét  tuyển thẳng từ 19/7/2018 đến ngày 23/7/2018.

3.2. Tổ chức tuyển sinh (Theo kết quả thi THPT quốc gia năm 2018)

3.2.1. Đối tượng

– Là công dân Việt Nam đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương, có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành, không vi phạm pháp luật.
– Tham gia  thi và có kết quả  thi THPT quốc gia năm 2018 đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng của Nhà trường (sẽ thông báo sau khi có kết quả thi THPT Quốc gia năm 2018).

3.2.2. Thời gian, hình thức nhận hồ sơ xét tuyển (Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào
tạo)

3.2.3. Các quy định về điểm xét tuyển

– Điểm chuẩn trúng tuyển theo các tổ hợp môn xét tuyển  là như nhau. Do đó  thí sinh đăng ký hoặc khi điều chỉnh nguyện vọng theo tổ hợp môn xét tuyển có kết quả thi cao nhất.
– Điểm trúng tuyển theo ngành, theo cơ sở đào tạo.
– Thí sinh có điểm tổng các môn thi thuộc kỳ  thi tốt nghiệp phổ thông trung học quốc gia năm 2018 của tổ hợp các môn đăng ký xét tuyển đảm bảo yêu cầu của Nhà trường, được xét từ cao xuống thấp đến đủ chỉ tiêu theo quy định. Trường hợp số thí sinh bằng điểm nhau nhiều hơn chỉ tiêu thì xét ưu tiên điểm môn Toán.
– Xét tuyển theo các nguyện vọng của thí sinh đã đăng ký (xếp theo thứ tự ưu tiên trên Phiếu ĐKXT): Nếu  thí sinh đã  trúng  tuyển theo nguyện vọng xếp trên thì sẽ không được xét các nguyện vọng  tiếp theo. Điểm chuẩn trúng tuyển vào một ngành chỉ  căn  cứ  trên kết quả điểm xét của thí sinh và chỉ tiêu đã được ấn định, không phân biệt nguyện vọng ghi ở  thứ tự nào giữa các thí sinh đã đăng ký vào ngành đó.

3.3. Xét tuyển theo học bạ

3.3.1. Đối tượng

– Là công dân Việt Nam đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương, có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành, không vi phạm pháp luật.
– Có kết quả học tập trung bình 3 năm THPT đạt 5,5 trở lên.

3.3.2. Nguyên tắc xét tuyển

Tuyển vào tất cả các ngành đào tạo tại Cơ sở 2 – Đại học Thủy lợi theo điểm xét tuyển từ cao xuống thấp.
Điểm xét tuyển được xác định theo công thức sau:

ĐXT = (ĐTB lớp 10 + ĐTB lớp 11 + ĐTB lớp 12 + ĐƯT)
(Trong đó, ĐXT: Điểm xét tuyển; ĐTB: Điểm trung bình; ĐƯT: Điểm ưu tiên).

Cơ sở 2 – Đại học Thủy Lợi dành tối đa 50% chỉ tiêu cho xét tuyển dựa vào học bạ, còn lại xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT quốc gia năm 2018.

3.3.3. Hồ sơ xét tuyển theo học bạ và thời gian nộp

– Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của Trường ĐHTL.
– Bản sao công chứng học bạ THPT hoặc giấy chứng nhận điểm trung bình 3 năm học THPT (nếu tốt nghiệp năm 2018).
– Hai phong bì đã dán tem và ghi rõ tên, địa chỉ liên lạc, điện thoại, 2 ảnh chân dung cỡ 4×6.
– Thời gian nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp tại Trường ĐH. Thủy Lợi (Hà Nội hoặc Cơ sở 2 Tp. HCM) hoặc chuyển phát nhanh qua bưu điện, từ ngày 20/05/2018 đến 16/07/2018.
– Nhà  trường công bố kết quả trúng tuyển trước 17h ngày 18/7/2018.

Địa chỉ nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện:

Cơ sở 2 – Đại học Thủy Lợi
Số 2 Trường sa, Phường 17, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

Số điện thoại tư vấn: 028.35140608

Tham gia FanPage Cơ sở 2 – Đại học Thủy Lợi để được hỗ trợ thêm thông tin.

Hướng dẫn kê khai phiếu đăng ký dự thi và xét tuyển đại học: Tải về tại đây

Mẫu phiếu đăng ký xét tuyển theo Kết quả học tập THPT và hướng dẫn: Tải về tại đây

Mẫu phiếu đăng ký xét tuyển thẳng và hướng dẫn kê khai: Tải về tại đây

Bài Viết Khác

Hướng dẫn hồ sơ nhập học dành cho Tân sinh viên K64 tại Phân hiệu Trường Đại học Thủy Lợi

Phân hiệu Trường Đại học chúc mừng tất cả các thí sinh đã trúng tuyển …