Trang chủ / Đào Tạo và Công tác sinh viên / Công tác sinh viên / Chế độ - Chính sách / Danh sách sinh viên được xét ở ký túc xá HK2-2021-2022 tại Tp. Hồ Chí Minh

Danh sách sinh viên được xét ở ký túc xá HK2-2021-2022 tại Tp. Hồ Chí Minh

Ban Tổ chức – Hành chính – Quản trị xin thông báo danh sách sinh viên khóa 60, 61 và 63 đủ điều kiện được xét ở nội trú tại ký túc xá sinh viên, số 2 Trường sa, P. 17, Q. Bình Thạnh như sau:

1. Danh sách Khóa 63 được xét ở KTX học kỳ 2 năm học 2021-2022

DS KHOA 63 XET O KTXSG

 

2. Danh sách Khóa 60-61 được xét ở KTX học kỳ 2 năm học 2021-2022

DS KHOA 60-61 XET O KTXSG

Ban TC-HC-QT

Bài Viết Khác

CSDL Researchlife

CSDL RESEARCH4LIFE bao gồm 05 CSDL trực tuyến: AGORA, OARE, ARDI, GOALI và HINARI với …