Trang chủ / Đào Tạo và Công tác sinh viên / Công tác sinh viên / Chế độ - Chính sách / Kế hoạch đón sinh viên vào ở KTX TP. HCM và tỉnh Bình Dương, HK2 năm học 2021-2022

Kế hoạch đón sinh viên vào ở KTX TP. HCM và tỉnh Bình Dương, HK2 năm học 2021-2022

THÔNG BÁO

(Về việc đón sinh viên vào ở KTX TP Hồ Chí Minhtỉnh Bình Dương, HK2 năm học 2021 – 2022)

I. Ký túc xá TP Hồ Chí Minh

1.Vấn đề chỗ ở tại KTX Trường Sa – TP Hồ Chí Minh

Theo kế hoạch thì HK2 năm học 2021–2022 bắt đầu từ ngày 14/2/2022, KTX Trường Sa là nơi đón tiếp và sắp xếp chỗ ở cho các em tân sinh viên khóa K63 và sinh viên hai khóa cũ K60, K61.

*Đối với K63, bố trí sắp xếp như sau:

Nữ ở 11 phòng: 303, 304, 306, 308, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407.

Nam ở 7 phòng: 510, 511, 601, 602,603, 604, 605.

*Đối với K60 6,  bố trí sắp xếp như sau:

Nữ ở 10 phòng: 408, 409, 410, 411, 501, 503, 504, 505, 507, 508.

      Nam ở 7 phòng:  509, 606, 607, 608, 609, 610, 611.

Lưu ý: Các số liệu trên mang tính dự báo để sinh viên tham khảo. Số liệu chính thức về chỗ ở sẽ được nhà trường thông báo trong ngày 26/01/2022.

2. Về thời gian dọn phòng lấy đồ và trả phòng

* Các bạn SV K59,60,61,62 tại 17 phòng SV ở trên phải chủ động chuyển đồ cá nhân đi, trả phòng trắng đón K63.

Đợt 1 – Trước Tết: Từ ngày 25 – 27/ 1/ 2022.

Đợt 2 – Sau Tết: Từ ngày 7 – 8/ 2/ 2022.

Từ ngày 9 – 11/2/ 2022. Ban TC-HC-QT sẽ cử người cùng Hội sinh viên, Đoàn Thanh niên, mở phòng chuyển đồ sinh viên về tập kết tại phòng tự học Ký túc xá.

Từ ngày 11 – 16/ 2/ 2022. Ban TC-HC-QT sẽ tập trung đón sinh viên K63 vào ở KTX. Đồng thời các em sinh viên K60, 61 được xét duyệt ở trong KTX sẽ làm thủ tục vào ở Ký túc xá Trường Sa.

Về quy trình thủ tục vào ở KTX: Sinh viên lấy đơn từ phòng Quản lý KTX, nộp tiền tại ban tài vụ, lấy biên nhận, Quản lý KTX sẽ chốt số phòng sinh viên trên đơn và biên nhận vào sổ lưu. Khi đó sinh viên đã hoàn tất thủ tục KTX.

II. Ký túc xá Bình Dương

Sinh viên K62 sẽ trực tiếp đến KTX Bình Dương từ ngày 11/02/ 2022 xuất trình thẻ sinh viên hoặc CCCD/CMND. Bảo vệ KTX sẽ đối chiếu với danh sách gốc và cho vào cổng.

Tại Phòng quản lý KTX, sinh viên phải nộp đơn xin vào ở nội trú và khai báo thông tin đầy đủ, người phụ trách sẽ tiếp nhận đơn, chốt phòng sinh viên theo danh sách gốc.

Sinh viên lên phòng gặp người mở phòng ký biên bản giao nhận phòng, chốt chỉ số điện nước tiêu thụ trên Biên bản. Hoàn tất thủ tục nhập KTX.

BAN TC-HC-QT

Bài Viết Khác

CSDL Researchlife

CSDL RESEARCH4LIFE bao gồm 05 CSDL trực tuyến: AGORA, OARE, ARDI, GOALI và HINARI với …