Trang chủ / Đào Tạo và Công tác sinh viên / Công tác sinh viên / Chế độ - Chính sách / Kế hoạch xét chọn sinh viên nhận Học bổng “Lê Văn Kiểm & Gia đình” năm 2022

Kế hoạch xét chọn sinh viên nhận Học bổng “Lê Văn Kiểm & Gia đình” năm 2022

 

 BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI

Số:  757/KH-ĐHTL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2022

 

 KẾ HOẠCH

V/v xét chọn sinh viên nhận Học bổng “Lê Văn Kiểm & Gia đình” năm 2022

 

Trường Đại học Thủy lợi thông báo về việc xét chọn sinh viên nhận học bổng khuyến học “Lê Văn Kiểm & Gia đình” năm 2022 như sau:

I. MỨC HỌC BỔNG: 15.000.000 đồng/sinh viên

II. CÁC LOẠI HỌC BỔNG:

1. Học bổng dành cho sinh viên nghèo vượt khó

1.1. Số lượng: 26 suất

1.2. Đối tượng: Sinh viên đang học bậc đại học chính quy (K60 ÷ K63) có hoàn cảnh khó khăn, trong đó ưu tiên các đối tượng sau:

+ Con của liệt sỹ, con của thương bệnh binh, con của Anh hùng lao động trong kháng chiến… thuộc diện hưởng chế độ ưu đãi trong học tập;

+ Mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa;

+ Là người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn.

1.3. Tiêu chuẩn: Sinh viên có tư cách đạo đức tốt, có nghị lực vươn lên, có kết quả học tập và rèn luyện đạt yêu cầu từ trung bình trở lên trong năm học 2021 – 2022.

1.4. Hồ sơ đăng ký xét học bổng:

– Đơn xin xét cấp học bổng khuyến học (mẫu 1.1);

– Bản kê khai hoàn cảnh gia đình (mẫu 2);

– Bản photo công chứng giấy tờ ưu tiên (nếu có).

1.5. Nguyên tắc xét chọn: Nhà trường căn cứ vào điểm trung bình chung mở rộng (gồm điểm trung bình học tập và điểm rèn luyện) của năm học để xem xét xếp hạng thứ tự. Trong trường hợp số sinh viên đủ điều kiện chọn bằng điểm nhau thì ưu tiên những sinh viên hoàn cảnh khó khăn hơn.

2. Học bổng dành cho sinh viên xuất sắc

2.1. Số lượng: 05 suất

2.2. Đối tượng: Sinh viên đang học đại học hệ chính quy tại Trường (K60 ÷ K63) có thành tích xuất sắc trong học tập, đạt thành tích cao trong kỳ thi Olympic hoặc Nghiên cứu khoa học cấp trường trở lên.

2.3. Tiêu chuẩn:

Sinh viên có kết quả học tập đạt từ Giỏi và rèn luyện đạt từ Tốt trở lên đồng thời đạt từ giải Ba trong các kỳ thi Olympic hoặc Nghiên cứu khoa học cấp bộ, cấp quốc gia trong năm học 2021 – 2022;

Sinh viên có kết quả học tập đạt loại Xuất sắc và rèn luyện đạt từ Tốt trở lên đồng thời đạt giải Nhất trong các kỳ thi Olympic hoặc Nghiên cứu khoa học cấp trường trong năm học 2021 – 2022.

2.4. Hồ sơ đăng ký xét học bổng: Đơn xin xét cấp học bổng khuyến học (mẫu 1.1)

2.5. Nguyên tắc xét chọn: Nhà trường căn cứ vào điểm trung bình chung mở rộng (gồm điểm trung bình học tập và điểm rèn luyện) của năm học để xem xét xếp hạng thứ tự. Trong trường hợp số sinh viên đủ điều kiện tuyển chọn bằng điểm nhau thì ưu tiên những sinh viên đã tham gia các kỳ thi Olympic hoặc NCKH (theo cấp và theo thứ tự giải đạt được).

3. Học bổng dành cho sinh viên K64

3.1. Số lượng: 05 suất

3.2. Đối tượng: Sinh viên nhập học K64 năm 2022.

3.3. Tiêu chuẩn:

– Sinh viên đạt Thủ khoa vào trường K64: là sinh viên có tổng điểm xét tuyển cao nhất trong đợt tuyển sinh vào đại học chính quy năm 2022 (tính theo điểm thi THPT năm 2022 thuộc tổ hợp xét tuyển, không bao gồm điểm ưu tiên);

– Sinh viên K64 có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn.

3.4. Hồ sơ đăng ký xét học bổng:

– Đối với sinh viên K64 đạt thủ khoa vào trường: Không phải nộp đơn; Nhà trường sẽ căn cứ vào điểm thi THPT năm 2022 và tổ hợp xét tuyển của sinh viên để xét.

– Đối với sinh viên K64 có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hồ sơ gồm:

+ Đơn xin xét cấp học bổng khuyến học (mẫu 1.2)

+ Bản kê khai hoàn cảnh gia đình (mẫu 2)

+ Bản photo công chứng giấy tờ liên quan đến hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

III. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN:

1. Trước ngày 10/10/2022: Sinh viên đăng ký xét học bổng ‘Lê Văn Kiểm & Gia đình’ năm 2022 thực hiện như sau:

– Truy cập vào đường link: https://forms.gle/KDnBaaGi3GUGWeWc7 và khai các thông tin theo hướng dẫn;

– Nộp hồ sơ đăng ký xét học bổng (bản giấy) cho CV phụ trách Nguyễn Hằng- Ban Đào tạo và Công tác sinh viên (đối với sinh viên học tại Phân hiệu Miền Nam).

2. Trước ngày 15/10/2022: Phân hiệu Miền Nam xét chọn đề cử những sinh viên đủ tiêu chuẩn xét học bổng khuyến học của trường và gửi danh sách cho Hội đồng xét chọn cấp trường (theo mẫu 3) qua phòng Chính trị & Công tác sinh viên (CV phụ trách: Phạm Cảnh Thùy)

3. Trước ngày 30/10/2022: Hội đồng nhà trường họp xét chọn sinh viên được nhận học bổng ‘Lê Văn Kiểm & Gia đình’ năm học 2022 và thông báo kết quả cho sinh viên.

IV. LƯU Ý:

– Sinh viên đăng ký xét cấp học bổng ‘Lê Văn Kiểm & Gia đình’ năm 2022 nộp đơn và hồ sơ không đúng hạn, không đầy đủ theo quy định, Nhà trường sẽ không xét.

– Đối với sinh viên K60 đến K63 đăng ký xét học bổng, yêu cầu:

+ Điểm trung bình học tập tính theo điểm các môn học lần đầu trong cả năm học 2021-2022 (gồm kỳ chính, kỳ song song và kỳ hè);

+ Số tín chỉ đăng ký học từ 15 tín chỉ trở lên trong mỗi học kỳ (riêng K63, nếu kỳ 1 năm học 2021 – 2022, số tín chỉ Nhà trường mở ít hơn 15 tín chỉ thì phải đăng ký tối đa số tín chỉ được mở trong kỳ đó).

Đề nghị sinh viên các lớp, các đơn vị triển khai thực hiện theo đúng nội dung kế hoạch.

 

Nơi nhận:

– BGH (để b/c);

– Các Khoa, TT, PH ĐHTL;

– Các lớp K60 ÷ K64;

– Ô. Lê Văn Kiểm & Gia đình;

– Lưu VT, CT&CTSV (PT.20b)

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

  

GS.TS Nguyễn Trung Việt

 

Bài Viết Khác

CSDL Researchlife

CSDL RESEARCH4LIFE bao gồm 05 CSDL trực tuyến: AGORA, OARE, ARDI, GOALI và HINARI với …